3 (4)

Fundraiser/ka (40 hodín týždenne)

Humánny pokrok hľadá nové posily, ktoré budú dušou nášho tímu a chcú pomôcť budovať svet bez krutosti voči zvieratám. Hľadáme skúseného človeka, ktorý bude viesť náš fundraisingový tím. Vďaka svojím odborným skúsenostiam bude vyhľadávať príležitosti na získavanie finančných prostriedkov, rozvíjať vzťahy s potenciálnymi darcami a darkyňami a viesť kampane na získavanie finančných prostriedkov.

Miesto výkonu práce: diaľkovo

Kedy: od mája

Pracovná doba: 40 hodín týždenne

Odmena: základná cena práce 1600€ mesačne na živnosť + percentá za relevantné skúsenosti*

Náplň práce:

 • Rozvíja a implementuje stratégiu získavania finančných prostriedkov.
 • Pracuje na stanovení a dosahovaní cieľov, ktoré podporujú ciele organizácie v oblasti fundraisingu a poskytuje priebežné správy o pokroku.
 • Zodpovedá za vedenie fundraisingového tímu, deleguje úlohy a dohliada nad ich plnením. 
 • Plánuje a koordinuje fundraisingové aktivity v spolupráci s kampaňovým tímom.
 • Zabezpečuje správny chod telefundraisingových aktivít.
 • V spolupráci s tímom vytvára obsah, upravuje web stránky a darovacie stránky.
 • Podieľa sa na príprave výstupov na sociálne siete a do reklamy.
 • Pracuje s databázou kontaktov a dohliada na jej udržiavanie.
 • Vyhodnocuje fundraisingové aktivity, navrhuje zlepšenia a reportuje výsledky.  
 • Identifikuje príležitosti v rámci firemného fundraisingu, grantov a nadácií.
 • Pripravuje grantové žiadosti v spolupráci s ostatnými tímami v organizácii. 

Od ideálnej uchádzačky alebo uchádzača očakávame:

 • Stotožnenie sa s víziou a poslaním Humánneho pokroku a s princípmi efektívneho altruizmu.
 • Vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa so zameraním na spoločenské vedy.
 • Angličtina minimálne na úrovni B2.
 • Bezchybná slovenčina slovom aj písmom.
 • Veľmi pozitívny vzťah k vzdelávaniu.
 • Profesionálne skúsenosti s individuálnym fundraisingom.
 • Skúsenosti s grantovým fundraisingom.
 • Výborné komunikačné zručnosti slovom aj písmom.Schopnosť vytvárať pútavý a kvalitný fundraisingový obsah. 
 • Príkladný time manažment.
 • Ovládanie Salesforce, Mailchimp a WordPress na užívateľskej úrovni.
 • Časová flexibilita a schopnosť pracovať pod stresom.
 • Niekoľkokrát do týždňa dostupnosť aj vo večerných hodinách.

Zručnosti, ktoré sú výhodou:

 • skúsenosti s vedením tímu a  manažmentom
 • skúsenosti s telefundraisingom
 • skúsenosti s tvorbou fundraisingových plánov a stratégie
 • skúsenosti v oblasti projektového a strategického plánovania a implementácie.
 • skúsenosti s písaním žiadostí o grant v anglickom jazyku

Mal/a by som sa prihlásiť aj keď nespĺňam všetky požiadavky ideálne?

V Humánnom pokroku chceme pracovať s tými najlepšími ľuďmi a nechceme aby nás naše skreslenia a predsudky v tomto brzdili. Preto silno podporujeme ľudí všetkých farieb pleti, sexuálnej orientácie, rodu, zdravotného stavu, postihnutia, či pôvodu, aby sa na túto pozíciu prihlásili. Vážime si rôznorodé pracovné prostredie a preto pracujeme na tom, aby bolo oslobodené od diskriminácie a nenávistných prejavov a to ako pri výberovom procese, tak aj počas výkonu práce.

Výskumy ukazujú, že muži sa prihlasujú na pracovné pozície aj keď spĺňajú len 60 % požiadaviek, zatiaľ čo ženy a ľudia z marginalizovaných skupín sa hlásia len keď spĺňajú 100 % požiadaviek. Ak máte silný zápal pre poslanie Humánneho pokroku a myslíte si že máte to čo je potrebné na to aby ste na tejto pozícii uspeli, aj keď nespĺňate všetky požiadavky, prosím, prihláste sa. Oceníme príležitosť zvážiť Vašu prihlášku.

Čo ponúkame:

 • Prácu, ktorá mení svet.
 • Príležitosť ukončiť krutosť voči zvieratám a pracovať na riešení klimatickej krízy.
 • Prístup ku knižnici, vzdelávacím materiálom, tréningom a konferenciám.
 • 10 platených hodín mesačne na vzdelávanie sa a rozvoj.
 • 3 sick days do roka.
 • Teambuildingové aktivity a miestnu aktivistickú komunitu.
 • Možnosti spolupráce s tými najefektívnejšími zvieracoprávnymi organizáciami na svete.
 • Kompletné zaškolenie na pozíciu a do používania všetkých nástrojov a služieb.

O organizácii:

Humánny pokrok je hlasom zvierat a presadzuje udržateľné riešenia, ktoré dokážu nasýtiť planétu. Zameriavame sa na tie zvieratá, ktoré sú najpočetnejšie, najviac zanedbávané, a ktoré čelia najväčšej krutosti – takzvané hospodárske zvieratá. Najčastejšie o nás preto môžete počuť pri riešení tém, akými sú ochrana sliepok, rýb, zvierat na kožušinových farmách, či rozvoj rastlinného stravovania na Slovensku. Pracujeme na princípoch efektívneho altruizmu a našim cieľom je nahradiť zvieratá vo výrobných procesoch. Sme členmi popredných medzinárodných zvieracoprávnych koalícií združujúcich tie najefektívnejšie zvieracoprávne organizácie na svete: Open Wing Alliance, Eurogroup for Animals, Fur Free Alliance a Aquatic Animals Alliance. V súčasnosti máme 14-členný platený personál a celkovo viac ako 60 aktívnych členov a členiek. Medzi najväčšie úspechy Humánneho pokroku patrí zákaz kožušinového chovu na Slovensku, početné záväzky predajcov a výrobcov vajec ukončiť používanie vajec z klietkového chovu či predaj živých kaprov, ako aj jeden z najväčších food festivalov na Slovensku, Vegánske hody. V roku 2022 bol Humánny pokrok hodnotený organizáciou Animal Charity Evaluators, ktorá vyhodnocuje efektivitu popredných zvieracoprávnych organizácií sveta. Tu nájdete podrobné výsledky ich hodnotenia.

Prihlásenie sa na pozíciu:

Najneskôr do 5.3.2023 sa zaregistrujte vyplnením formulára a nezabudnite priložiť nasledovné prílohy.

 1. Stručne vypracovanú úlohu (max. jedna normostrana – 1800 znakov) so zadaním: “Vypracujte postup získania 200 nových pravidelných darcov a darkýň s priemernou výškou daru minimálne 15 € v priebehu jedného mesiaca.“

Výberový proces pozostáva zo štyroch kôl – formulár, test zručností, štrukturovaný videohovor, a záverečný videohovor. Výberový proces plánujeme ukončiť najneskôr do konca apríla. V prípade otázok sa neváhajte obrátiť na martin.smrek@humannypokrok.sk.

* Konečná výška odmeny sa stanovuje na základe počtu odpracovaných rokov na relevantnej pracovnej pozícii (3 % za každý celý rok – vyhodnocuje komisia), podľa počtu dobrovoľníckych rokov v Humánnom pokroku a zakladajúcich organizáciách (3 % za každý celý rok), a následne podľa rokov na platenej pozícii v Humánnom pokroku (3 % za každý celý rok). Konečnú mzdu sa dozviete pred finálnou ponukou spolupráce na základe dodaných podkladov.

ZDIEĽAŤ ČLÁNOK