5

Koordinátor/ka vzťahov s médiami – dobrovoľnícka pozícia

Humánny pokrok hľadá nové posily, ktoré budú dušou nášho tímu a chcú pomôcť budovať svet bez krutosti voči zvieratám. Aktuálne hľadáme človeka, ktorý bude rozvíjať a pestovať naše vzťahy s tradičnými médiami a bude im komunikovať našu prácu na pravidelnej báze.

Miesto výkonu práce: diaľkovo

Kedy: ihneď/dohodou

Pracovná doba: flexibilná, 6 hodín týždenne

Do kedy: 6 mesiacov s možnosťou predĺženia a rozšírenia úväzku

Odmena: neplatená dobrovoľnícka pozícia

Náplň práce:

Koordinátor/ka vzťahov s médiami má na starosti naše vzťahy s médiami. Monitoruje relevantné mediálne výstupy týkajúcej sa oblastí, v ktorých Humánny pokrok pôsobí, rozširuje a aktualizuje databázu kontaktov na novinárov a novinárky, podieľa sa na tvorbe tlačových správ a ich rozosielaniu médiám, spätne kontaktuje novinárov a novinárky a získava spätnú väzbu k našim výstupom a ich zverejňovaniu. Neskôr pomáha vytvárať samostatné tlačové správy a kreatívne reagovať tlačovými výstupmi na prebiehajúce udalosti na Slovensku i v zahraničí, pričom sa môže uberať aj cestou prípravy na prevzatie roly hovorcu/kyne Humánneho pokroku a tvorby komunikačnej stratégie organizácie. Pôsobiť bude v mediálnom tíme, ktorý zahŕňa aj social media manažérov/ky pre jednotlivé programy Humánneho pokroku. Na starosti bude mať:

 • Monitoring médií
 • Správa databázy mediálnych kontaktov
 • Podieľanie sa na tvorbe tlačových výstupov
 • Distribúcia tlačových výstupov médiám
 • Spätné kontaktovanie novinárov a novinárok

Požiadavky na uchádzačku/a:

Pozícia je vhodná pre začiatočníka/čku. Úspešný uchádzač či uchádzačka má veľmi pozitívny vzťah k vzdelávaniu a nemá problém s angličtinou na odbornej úrovni. Zvláda svoju prácu vykonávať samostatne a dokáže k tomu viesť aj ostatných členov a členky tímov v organizácii. Vystupuje profesionálne, je vyzbrojený/á perfektnou slovenčinou slovom aj písmom, rozumie si s tvorbou odborného textu a dokáže ho pohotovo tvoriť ako aj upravovať. Má pozitívny vzťah k médiám a sleduje ich na pravidelnej báze. Dokáže byť výnimočne k dispozícii aj večer, keď sa na rýchlo dorába tlačový výstup, a po tlačových výstupoch aj doobeda, keď treba telefonovať s médiami. Na pozíciu bude úspešný uchádzač či uchádzačka plne zaškolený/á. Pozícia vyžaduje:

 • Veľmi pozitívny vzťah k vzdelávaniu
 • Bezchybná slovenčina slovom aj písmom
 • Časová flexibilita a samostatnosť
 • Schopnosť tvoriť odborný text
 • Profesionálne vystupovanie

Zručnosti, ktoré sú výhodou:

 • Žurnalistické vzdelanie
 • Prax v médiách alebo na PR pozícii

Čo ponúkame:

 • šancu pracovať na ukončení utrpenia zvierat a zastavení klimatickej zmeny
 • kompletné zaškolenie na pozíciu a do používania všetkých nástrojov a služieb
 • možnosť ďalšieho profesného rastu v organizácii
 • prístup k interným vzdelávacím materiálom, tréningom, knižnici a ďalším zdrojom
 • teambuildingovye aktivity
 • možnosti spolupráce s najefektívnejšími svetovými zvieracoprávnymi organizáciami súčasnosti

O organizácii:

Humánny pokrok je združením pre rozvoj ľudskosti a udržateľnosti. Sme hlasom zvierat a presadzujeme udržateľné riešenia, ktoré dokážu nasýtiť planétu. Humánny pokrok je členom globálnej koalície Open Wing Alliance bojujúcej proti klietkovému chovu sliepok, medzinárodnej organizácie Fur Free Alliance bojujúcej za ukončenie kožušinového chovu, a najväčšej zvieracoprávnej koalície v Európe – Eurogroups for the Animals.

Sme hlasom zvierat, ktoré sú v spoločnosti najpočetnejšie, vystavené najväčšej miere utrpenia, a najviac prehliadané. Pracujeme na princípoch efektívneho altruizmu a našim cieľom je nahradiť zvieratá vo výrobných procesoch. Združenie vzniklo v roku 2009 a v roku 2018 sa premenovalo na Humánny pokrok o.z. V roku 2019 úspešne presadilo zákaz kožušinového chovu na Slovensku. Okrem festivalu Vegánske hody a rastlinného programu Jem pre Zem, sa tak momentálne venuje programu Viac neznesiem! V rámci ktorého zabezpečuje záväzky od firiem ukončiť používanie vajec z klietkového chovu. Humánny pokrok sídli v Bratislave a v súčasnosti má 9 zamestnancov/kýň.

V prípade záujmu, kliknite prosím na tlačidlo Mám záujem a odošlite spolu s vypracovanou úlohou najneskôr do nedele 9. januára do 23:59 

         1. Vypracujte úlohu na tému: „Tlačová správa o práve vybojovanom legislatívnom zákaze prefarbovania holubov na červeno.“

Na základe splnenia požiadaviek uchádzači/čky postúpia do ďalšieho kola.
Tých/tie pozveme na online rozhovor v čase od 10. do 14. januára.
V prípade otázok, kontaktujte martin.smrek@humannypokrok.sk

ZDIEĽAŤ ČLÁNOK