4 (3)

Špecialista/ka na vzťahy s firmami (40 hodín týždenne)

Humánny pokrok hľadá nové posily, ktoré budú dušou nášho tímu a chcú pomôcť budovať svet bez krutosti voči zvieratám. Aktuálne hľadáme človeka, ktorý sa bude naplno venovať boju za ochranu zvierat pomocou rozvíjania vzťahov s firmami a verejnými inštitúciami.

Miesto výkonu práce: diaľkovo s pohotovou dostupnosťou v Bratislave

Kedy: od mája

Pracovná doba: 40 hodín týždenne

Odmena: základná cena práce 1600€ mesačne na živnosť + percentá za relevantné skúsenosti*

Náplň práce:

 • Vyhľadávanie, spracovanie a analýza dát.
 • Tvorba odborných publikácií a reportov.
 • Rozvíjanie vzťahov s firmami.
 • Podieľanie sa na vedení vyjednávacieho procesu.
 • Podieľanie sa na komunikácii záväzkov a kampaní verejnosti a médiám.
 • Vedenie a trénovanie malého dobrovoľníckeho tímu.
 • Vedenie komunikácie s domácimi a zahraničnými partnermi.

Požiadavky na uchádzačku/a:

Ideálna uchádzačka či uchádzač má veľmi pozitívny vzťah k vzdelávaniu a nemá problém s angličtinou na odbornej úrovni. Zvláda svoju prácu vykonávať samostatne, ale uvedomuje si dôležitosť tímovej práce a vzájomnej podpory, takže pôsobenie v malom tíme a spoluprácu s ostatnými oddeleniami považuje za svoju výhodu. Nemá problém s asertívnosťou, má výborné komunikačné zručnosti slovom aj písmom, je však pripravený/á sa v nich aktívne zlepšovať na pravidelných komunikačných tréningoch. Rozumie si s tabuľkami a databázami, vie vyhľadávať informácie na internete, má silný dôraz na detail, a vie si dobre zorganizovať ako svoju prácu, tak aj svoj čas a stretnutia s firmami. Má výborné prezentačné zručnosti. 

Od ideálnej uchádzačky alebo uchádzača očakávame:

 • Stotožnenie sa s víziou a poslaním Humánneho pokroku a s princípmi efektívneho altruizmu.
 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na spoločenské vedy.
 • Angličtina minimálne na úrovni C1.
 • Bezchybná slovenčina slovom aj písmom.
 • Veľmi pozitívny vzťah k vzdelávaniu.
 • Profesionálne vystupovanie a výborné prezentačné zručnosti.
 • Výborná schopnosť vyhľadávať údaje a evidovať ich v tabuľkách.
 • Analytické zručnosti a schopnosť tvoriť odborný text.
 • Schopnosť samostatnej práce a vedenia malého tímu.
 • Časová flexibilita a schopnosť pracovať pod stresom.
 • Niekoľkokrát do týždňa dostupnosť aj vo večerných hodinách.

Zručnosti, ktoré sú výhodou:

 • Predošlé skúsenosti s vedením komunikácie a budovaním vzťahov s firmami
 • Znalosť slovenského trhu s potravinami a HoReCa trhu
 • Skúsenosti zo sales a marketingu

Mal/a by som sa prihlásiť aj keď nespĺňam všetky požiadavky ideálne?

V Humánnom pokroku chceme pracovať s tými najlepšími ľuďmi a nechceme, aby nás naše skreslenia a predsudky v tomto brzdili. Preto silno podporujeme ľudí všetkých farieb pleti, sexuálnej orientácie, rodu, zdravotného stavu, postihnutia, či pôvodu, aby sa na túto pozíciu prihlásili. Vážime si rôznorodé pracovné prostredie, a preto pracujeme na tom, aby bolo oslobodené od diskriminácie a nenávistných prejavov a to ako pri výberovom procese, tak aj počas výkonu práce.

Výskumy ukazujú, že muži sa prihlasujú na pracovné pozície, aj keď spĺňajú len 60 % požiadaviek, zatiaľ čo ženy a ľudia z marginalizovaných skupín sa hlásia, len keď spĺňajú 100 % požiadaviek. Ak máte silný zápal pre poslanie Humánneho pokroku a myslíte si, že máte to, čo je potrebné na to, aby ste na tejto pozícii uspeli, aj keď nespĺňate všetky požiadavky, prosím prihláste sa. Oceníme príležitosť zvážiť Vašu prihlášku.

Čo ponúkame:

 • Prácu, ktorá mení svet.
 • Príležitosť ukončiť krutosť voči zvieratám a pracovať na riešení klimatickej krízy.
 • Prístup ku knižnici, vzdelávacím materiálom, tréningom a konferenciám.
 • 10 platených hodín mesačne na vzdelávanie sa a rozvoj.
 • 3 sick days do roka.
 • Teambuildingové aktivity a miestnu aktivistickú komunitu.
 • Možnosti spolupráce s tými najefektívnejšími zvieracoprávnymi organizáciami na svete.
 • Kompletné zaškolenie na pozíciu a do používania všetkých nástrojov a služieb.

O organizácii:

Humánny pokrok je hlasom zvierat a presadzuje udržateľné riešenia, ktoré dokážu nasýtiť planétu. Zameriavame sa na tie zvieratá, ktoré sú najpočetnejšie, najviac zanedbávané, a ktoré čelia najväčšej krutosti – takzvané hospodárske zvieratá. Najčastejšie o nás preto môžete počuť pri riešení tém, akými sú ochrana sliepok, rýb, zvierat na kožušinových farmách, či rozvoj rastlinného stravovania na Slovensku. Pracujeme na princípoch efektívneho altruizmu a našim cieľom je nahradiť zvieratá vo výrobných procesoch. Sme členmi popredných medzinárodných zvieracoprávnych koalícií združujúcich tie najefektívnejšie zvieracoprávne organizácie na svete: Open Wing Alliance, Eurogroup for Animals, Fur Free Alliance a Aquatic Animals Alliance. V súčasnosti máme 14-členný platený personál a celkovo viac ako 60 aktívnych členov a členiek. Medzi najväčšie úspechy Humánneho pokroku patrí zákaz kožušinového chovu na Slovensku, početné záväzky predajcov a výrobcov vajec ukončiť používanie vajec z klietkového chovu či predaj živých kaprov ako aj jeden z najväčších food festivalov na Slovensku – Vegánske hody. V roku 2022 bol Humánny pokrok hodnotený organizáciou Animal Charity Evaluators, ktorá vyhodnocuje efektivitu popredných zvieracoprávnych organizácií sveta. Tu nájdete podrobné výsledky ich hodnotenia.

Prihlásenie na pozíciu

Najneskôr do 5.3.2023 sa zaregistrujte vyplnením formulára a nezabudnite priložiť nasledovné prílohy.

 1. Stručne vypracované zadanie na tému: “Ako by som spoločnosť na výrobu klobás presvedčil/a, aby sa zaviazala nahradiť živočíšne zložky svojich výrobkov rastlinnými alternatívami.”

Výberový proces pozostáva zo štyroch kôl – formulár, test zručností, štrukturovaný videohovor, a záverečný videohovor. Výberový proces plánujeme ukončiť najneskôr do konca apríla. V prípade otázok sa neváhajte obrátiť na martin.smrek@humannypokrok.sk.

* Konečná výška odmeny sa stanovuje na základe počtu odpracovaných rokov na relevantnej pracovnej pozícii (3 % za každý celý rok – vyhodnocuje komisia), podľa počtu dobrovoľníckych rokov v Humánnom pokroku a zakladajúcich organizáciách (3 % za každý celý rok), a následne podľa rokov na platenej pozícii v Humánnom pokroku (3 % za každý celý rok). Konečnú mzdu sa dozviete pred finálnou ponukou spolupráce na základe dodaných podkladov.

ZDIEĽAŤ ČLÁNOK