fbpx

 

 

 

 

 

 

 

Spojili sme sa, aby sme pomáhali tým, na ktorých často zabúdame. Veľké víťazstvá pre zvieratá môžeme dosiahnuť len vďaka Vašej pomoci. Pre tisíce norkov, zajacov a dalších zvierat sa čoskoro skončí vykorisťovanie pre ich vzácne kožuchy. Nebudú viac hrôzostrašne usmrcované len kvôli módnemu priemyslu.

Avšak milióny zvierat na Slovensku naďalej ostávajú za mrežami klietok. Patria medzi ne aj sliepky. Celý svoj život strávia natlačené jedna na druhej len preto, aby znášali čo najviac vajec. Zmeniť to môžeme len s Vašou pomocou. Pomôžte nám dosiahnuť ďalšie veľké zmeny pre zvieratá.  

Venujte svoje 2 % na ochranu zvierat, ich práv a budovanie spoločnosti, ktorá im poskytne dôstojné podmienky na život.

Chráňte zvieratá spolu s nami, venujte im 2 percentá

Pre poukázanie 2 % z daní použite naše údaje:

Obchodné meno (názov): HUMÁNNY POKROK O.Z.
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
IČO: 42272262
Sídlo: BELINSKÉHO 1054/10, 851 01 BRATISLAVA

Postup

pri poukázaní 2 % sa líši podľa toho, či si daňové priznanie podávate sami alebo to urobí za Vás zamestnávateľ:

1. Požiadate svojho zamestnávateľa aby Vám vystavil ročné Zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň. 
2. Odovzdajte mu na vyplnenie 
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
3. Z potvrdenia si zistíte dátum zaplatenia dane a viete si vypočítať 2 % z Vašej zaplatenej dane (riadok 24 – daň znížená o daňový bonus), ktoré môžete našej organizácii darovať. Minimálna výška podľa zákona je 3 €.
4. Tieto informácie uvediete vo Vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
5. Vyhlásenie spolu s potvrdením doručte najneskôr do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ak ste v minulom roku odpracovali aspoň 40 dobrovoľníckych hodín pre akúkoľvek organizáciu, môžete našej organizácii darovať až 3 % z daní. K tomu je potrebné k Vyhláseniu a potvrdeniu pripojiť aj Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti, ktoré Vám vydá organizácia, kde ste dobrovoľníctvo absolvovali.

 1. Vypočítajte si:
  a) 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníčkou/dobrovoľníkom alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.

 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

  Obchodné meno (názov): HUMÁNNY POKROK O.Z.
  Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
  IČO: 42272262
  Sídlo: BELINSKÉHO 1054/10, 851 01 BRATISLAVA

 3. V tlačive prosím zaškrtnite príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa), aby sme vedeli, kto nás podporil.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie:
  a) odošlite v lehote na podanie daňového priznania elektronicky na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  b) ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie – vytlačte a doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2021) na daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 5. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti, ktoré Vám vydá organizácia, v ktorej ste dobrovoľnícky tieto hodiny odpracovali.
 6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa. 

1. Vypočítajte si Vaše 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa. Poukázať môžete aj menej ako 1 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

2. Ak právnická osoba (firma) za rok 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane.
Ak právnická osoba (firma) za rok 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) darovala vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane.

3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech prijímateľov.

 • Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

  Obchodné meno (názov): HUMÁNNY POKROK O.Z.
  Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
  IČO: 42272262
  Sídlo: BELINSKÉHO 1054/10, 851 01 BRATISLAVA

 • V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

4. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) Vami určenému prijímateľovi, zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

Tlačivá si môžete stiahnuť tu:

Nemôžete poukázať 2 % z dane alebo chcete pre zvieratá urobiť viac?
Podporte ukončenie krutého zaobchádzania so zvieratami svojím darom alebo zdieľajte našu výzvu so svojimi blízkymi 

V prípade, že by ste mali s poukázaním 2 % z daní ťažkosti, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť na info@humannypokrok.sk. Radi Vám pomôžeme!

Ďakujeme, že s nami budujete lepší svet pre zvieratá!