Dobrovoľníctvo v Humánnom pokroku

Máte záujem o dobrovoľníctvo?
Vyplňte registračný formulár a prihláste sa na náborové stretnutie. Po vyplnení a odoslaní registračného formulára vás kontaktuje naša koordinátorka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok s bližšími informáciami o nábore.

Zúčastnite sa na nábore
Na náborovom stretnutí vám predstavíme našu organizáciu, to, ako pracujeme, čo je našim cieľom, čo vám dobrovoľníctvo u nás môže priniesť a povieme si aj o možnostiach, ako sa viete zapojiť. Zodpovieme vaše otázky a až potom sa rozhodnete, či chcete ísť do toho s nami a koľko času chcete dobrovoľníctvu či aktivizmu venovať. Účasť na nábore vás k ničomu nezaväzuje.

Ak máte otázky, neváhajte nám napísať!

Monika Kleinová
Koordinátorka miestnych skupín
Email: monika.kleinova@humannypokrok.sk

Pretože nám na srdci leží osud zvierat a nie je nám jedno, ako je s nimi zaobchádzané. Pretože za každým zvieraťom vidíme živú bytosť, ktorá chce žiť a byť slobodná tak ako človek a veríme vo svet, kde raz bude možné žiť vedľa seba spoločne a nie jeden na úkor druhého.

Zameriavame sa na zvieratá, ktoré sú najviac zanedbávané a vystavené tým najhorším podmienkam. Zmeny dosahujeme nenásilným spôsobom, pri práci vychádzame z najnovších vedeckých poznatkov, z našich skúseností a zo skúseností uznávaných organizácií, s ktorými spolupracujeme. Využívame všetky dostupné nástroje tak, aby naša práca prinášala reálne výsledky. Ponúkame bezpečné a priateľské prostredie otvorené všetkým ľuďom bez rozdielu. Podporujeme iniciatívu, kreativitu a zakladáme si na tímovej spolupráci.

Ponúkame vám možnosť stať sa súčasťou organizácie bojujúcej za ukončenie krutosti voči zvieratám, príležitosť spoznať ľudí, ktorí zdieľajú rovnaké hodnoty, rozvíjať svoje schopnosti a talent, získať nové skúsenosti a mnoho príležitosti k vzdelávaniu …

Na výber máte rôzne možnosti zapojenia sa, od občasných a jednorazových aktivít ako protesty, infostánky, výpomoc pri podujatiach, pomoc pri získavaní dát a pod. až po plnohodnotné podieľanie sa na príprave projektov a kampaní, pomoc s vedením kampaní, neskôr aj možnosť samostatne viesť kampaňový tím, organizácia podujatí, komunikácia s firmami, príprava vegánskych receptov, tvorba obsahu na sociálne siete, fundraising, písanie článkov, právna pomoc, PR a komunikácia s médiami, účtovníctvo atď. Ak už máte aspoň 16 rokov, zaregistrujte sa ešte dnes na náš nábor a staňte sa súčasťou Humánneho pokroku!