fbpx

Sme hlasom zvierat, bránime ich slobodu

a budujeme udržateľný svet bez krutosti.

Sme hlasom zvierat, bránime ich slobodu a budujeme udržateľný svet bez krutosti.​

Naše poslanie

Poslanie:
Sme hlasom zvierat, bránime ich slobodu a budujeme udržateľný svet bez krutosti.

Vízia:
Svet v ktorom sa ľudia správajú zodpovedne k životnému prostrediu a nežijú na úkor zvierat.

Hodnoty:
Sloboda – Každá živá bytosť má právo rozhodovať o svojom živote a prežiť ho plnohodnotne
Rovnosť – Všetci obyvatelia a obyvateľky Zeme majú právo zdieľať jej bohatstvo, bez rozdielu.
Udržateľnosť – Zodpovednosť za riešenia, ktoré chránia životy a planétu aj pre budúce generácie.

Náš tím

Martin Smrek

predseda
martin.smrek@humannypokrok.sk

V roku 2009 spoluzakladal našu organizáciu a odvtedy ju vedie. Popri tom pôsobil aj ako fundraiser v Transparency International Slovensko
a dokončil doktorandské štúdium sociálnej práce na Univerzite Komenského. Vo svojej dizertácii sa zameral na marginalizované skupiny a možnosti zlepšenia ich postavenia v spoločnosti. V súčasnosti sa venuje najmä budovaniu a rozvoju našej organizácie.

Monika Kleinová

koordinátorka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
monika.kleinova@humannypokrok.sk

So zistením, ako je v skutočnosti zaobchádzané so zvieratami
vo veľkochovoch, prišlo rozhodnutie stať sa vegánkou a časom potreba prispieť k zlepšeniu tejto skutočnosti. V Humánnom pokroku začala byť
aktívna ako dobrovoľníčka od roku 2017, neskôr sa podieľala na organizácii food festivalu Vegánske hody a momentálne sa druhým rokom venuje koordinovaniu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a rozvoju miestnych skupín.

Petra Šuhajová

fundraiserka a finančná manažérka petra.suhajova@humannypokrok.sk

Už počas štúdia na Technickej univerzite vo Zvolene sa venovala finančnému manažmentu projektov. Viac ako 5 rokov pôsobila
v Medzinárodnej organizácii pre migráciu. Počas tohto obdobia sa ako dobrovoľníčka začala podieľať na organizovaní Vegánskych hodov
a v roku 2019 nastúpila na pozíciu fundraiserky. V súčasnosti vedie náš fundraisingový tím a taktiež má na starosti náš finančný manažment.

Marian Milec

koordinátor programu Jem pre Zem
marian.milec@humannypokrok.sk

Po vyštudovaní chemicko-technologickej fakulty Univerzity Pardubice pracoval takmer 6 rokov ako obchodný zástupca v súkromnej spoločnosti. Počas tohto obdobia aktívne pôsobil v niekoľkých neziskových organizáciách a od mája 2019 sa naplno venuje vedeniu nášho programu Jem pre Zem.

Monika Čermáková

junior fundraiserka monika.cermakova@humannypokrok.sk

Pobyt v Španielsku, kde sa zúčastnila programu na záchranu zdomácnených somárov, nasmeroval jej budúce pôsobenie v téme ochrany zvierat a životného prostredia. V roku 2016 sa stala súčasťou občianskeho združenia Free Food a pomáhala pri rozbehu jeho činnosti. V súčasnosti sa venuje svojej dcérke a rozvoju nášho telefundraisingového tímu.

Monika Dančová

manažérka Vegánskych hodov
monika.dancova@humannypokrok.sk

Vyštudovala marketingovú komunikáciu a už popri štúdiu sa aktívne venovala oblasti event manažmentu. V poslednom ročníku štúdia postupne presúvala svoje zameranie od koordinácie a produkcie kultúrnych eventov smerom k uplatneniu schopností v oblasti ekológie
a udržateľnosti. Od roku 2019 je event koordinátorkou a členkou Platformy Udržateľnosti. V roku 2020 nastúpila na pozíciu manažérky Vegánskych hodov. Okrem eventov sa venuje oblastiam social media marketingu a brandbuildingu.

Miroslava Roháčová

špecialistka na vzťahy s fimami miroslava.rohacova@humannypokrok.sk

Počas štúdia Mediálnej komuniácie sa venovala vízovým vzťahom a v tejto oblasti pôsobila ešte niekoľko rokov. Neskôr prešla z korporátneho prostredia k podnikaniu v maloobchode a gastronómii, čo ju priviedlo k vegánstvu a ekológii. Pracuje vždy na niekoľkých projektoch, či už ide o písanie vlastnej tvorby, receptov či výrobu prírodnej kozmetiky. Vždy však prihliada na to, aby výsledky jej práce prispievali k humánnejšiemu a udržateľnejšiemu životu na planéte.