O nás

Poslanie

Sme hlasom zvierat, bránime ich slobodu a budujeme udržateľný svet bez krutosti.

Vízia

Svet, v ktorom sa ľudia správajú zodpovedne k životnému prostrediu a nežijú na úkor zvierat.

Hodnoty

Sloboda – Každá živá bytosť má právo rozhodovať o svojom živote a prežiť ho plnohodnotne.
Rovnosť – Všetci obyvatelia a obyvateľky Zeme majú právo zdieľať jej bohatstvo, bez rozdielu.
Udržateľnosť – Zodpovednosť za riešenia, ktoré chránia životy a planétu aj pre budúce generácie.

Náš tím

Martin Smrek

predseda

Monika Kleinová

koordinátorka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

Petra Šuhajová

fundraiserka a finančná manažérka

Marian Milec

koordinátor programu Jem pre Zem

Monika Čermáková

fundraiserka

Monika Dančová

event manažérka

Miroslava Roháčová

špecialistka na vzťahy s fimami

Lucia Adamjáková

social media manažérka

Lucia Tupá

kampanierka

Alexandra Kukumbergová

junior kampanierka

Kristina Kupčiová

junior social media manažérka