fbpx

Verejné zbierky

Verejná zbierka Humánny pokrok 2019

Verejnú zbierku realizuje: Humánny pokrok o.z., so sídlom na Belinského 10, 85101 Bratislava, IČO: 42272262.
Zbierka je registrovaná v registri zbierok pod číslom: 000-2019-005155
Zbierku registroval: Ministerstvo vnútra SR, odbor všeobecnej správy, Drieňová 22, 82686 Bratislava.
Zbierka registrovaná dňa: 18.1.2019

Verejná zbierka Vegánske hody 2018

Verejnú zbierku realizuje: OZ VEGÁNSKE HODY, so sídlom na Belinského 10, 85101 Bratislava, IČO: 42272262.
Zbierka je registrovaná v registri zbierok pod číslom: 000-2017-041087
Zbierku registroval: Ministerstvo vnútra SR, odbor všeobecnej správy, Drieňová 22, 82686 Bratislava.
Zbierka registrovaná dňa: 29.11.2017

Verejná zbierka Vegánske hody 2017

Verejnú zbierku realizuje: OZ VEGÁNSKE HODY, so sídlom na Belinského 10, 85101 Bratislava, IČO: 42272262.
Zbierka je registrovaná v registri zbierok pod číslom: 000-2017-019652
Zbierku registroval: Ministerstvo vnútra SR, odbor všeobecnej správy, Drieňová 22, 82686 Bratislava.
Zbierka registrovaná dňa: 12.5.2017

Zacerecna_sprava_verejnej_zbierky_Veganske_hody_2017

Ukončená verejná zbierka Vegánske hody 2016

Verejnú zbierku realizovalo: OZ VEGÁNSKE HODY, so sídlom na Belinského 10, 85101 Bratislava, IČO: 42272262.
Zbierka je registrovaná v registri zbierok pod číslom: 000-2016-016019
Zbierku registroval: Ministerstvo vnútra SR, odbor všeobecnej správy, Drieňová 22, 82686 Bratislava.
Zbierka registrovaná dňa: 6.6.2016

Zacerecna_sprava_verejnej_zbierky_Veganske_hody