fbpx

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov)(ďalej len „Nariadenie“)

A COOKIES POLICY

Kto sme

Prevádzkovateľom https://www.humannypokrok.sk, http://www.viacneznesiem.sk, http://www.veganskamapa.sk, http://www.veganskehody.sk, a http://www.jemprezem.sk (ďalej len „Webové sídlo“), prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle čl. 4 ods. 7 Nariadenia a spracovateľom osobných údajov v zmysle čl. 4 ods. 8 Nariadenia je občianske združenie Humánny pokrok o.z., IČO: 422 722 62, so sídlom Belinského 10, 851 01 Bratislava (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Aké osobné údaje spracovávame

 1. Komentáre

V prípade, ak návštevník Webového sídla pridáva komentár, dochádza k spracovávaní týchto osobných údajov: (i) IP adresa zariadenia, z ktorého je komentár pridávaný; (ii) akékoľvek osobné údaje, ktoré sú vpísané do komentára.

Účel spracovania týchto osobných údajov je zabezpečenie správnej funkcionality Webového sídla.

Zákonnosť spracovania týchto osobných údajov je pre (i) naplnenie oprávnených záujmov Prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, (ii) súhlas subjektu údajov so spracovaním podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Osobné údaje budú spracovávané pre (i) na dobu 5 rokov alebo do ich vymazania Prevádzkovateľom kvôli technologickej obmene software, čokoľvek bude prvé; (ii) na dobu 15 rokov alebo do odvolania súhlasu, čokoľvek bude prvé.

V prípade, ak chcete zistiť či Vaše osobné údaje spracovávame alebo chcete Vaše osobné údaje vymazať, upraviť, doplniť alebo ich preniesť k inému prevádzkovateľovi, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu, ktorý je uvedený v spodnej časti tejto webovej stránky. Taktiež môžete kedykoľvek podať podnet k dozornému orgánu, v Slovenskej republike k Úradu pre ochranu osobných údajov.

 1. Kontaktné formuláre

V prípade, ak návštevník Webového sídla pridáva komentár, dochádza k spracovávaní akýchkoľvek osobných údajov, ktoré sú vpísané do kontaktného formulára.

Účel spracovania týchto osobných údajov je naplňovanie účelu založenia občianskeho združenia prostredníctvom priamej komunikácie s tretími osobami.

Zákonnosť spracovania týchto osobných údajov je súhlas subjektu údajov so spracovaním podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Osobné údaje budú spracovávané na dobu 5 rokov alebo do odvolania súhlasu, čokoľvek bude prvé.

V prípade, ak chcete zistiť či Vaše osobné údaje spracovávame alebo chcete Vaše osobné údaje vymazať, upraviť, doplniť alebo ich preniesť k inému prevádzkovateľovi, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu, ktorý je uvedený v spodnej časti tejto webovej stránky. Taktiež môžete kedykoľvek podať podnet k dozornému orgánu, v Slovenskej republike k Úradu pre ochranu osobných údajov.

 1. Súbory Cookies

Webové sídlo spracováva niekoľko druhov Cookies

 1. Technické cookies; tieto cookies sú nevyhnutné pre správnu funkcionalitu tohto Webového sídla. V prípade, že nesúhlasíte s ich spracovaním, prosím opustite toto Webové sídlo.

 2. Prihlasovacie cookies v komentároch; tieto cookies sú spracovávané na základe Vášho súhlasu po pridaní komentáru na Webovom sídle. Pri súhlase s uložením prihlasovacích údajov (meno, e-mailová adresa, webové sídlo) sú tieto cookies uložené na Vašom zariadení a Webové sídlo ich autorizuje po dobu 1 mesiaca.

 3. Prihlasovacie cookies pri prihlásení do Webového sídla; tieto cookies sú spracovávané na základe Vášho súhlasu po pridaní komentáru na Webovom sídle. Pri súhlase s uložením prihlasovacích údajov (meno, e-mailová adresa, webové sídlo) sú tieto cookies uložené na Vašom zariadení a Webové sídlo ich autorizuje po dobu 2 dní, ak si ich neprajete zapamätať, alebo 2 týždňov pri ich zapamätaní.

Dodatočné informácie

 1. Prevádzkovateľ neposkytuje a ani neplánuje poskytovať žiadne spracovávané osobné údaje do tretích zemí, teda zemí mimo Európsky hospodársky priestor.

 2. Prevádzkovateľ nemá ustanovenú zodpovednú osobu v zmysle čl. 37 Nariadenia.

 3. Prevádzkovateľ neeviduje žiadnych príjemcov alebo kategórie príjemcov pre osobné údaje, ktoré spracováva.

 4. Spracovávané osobné údaje sú/budú spracovávané výhradne členmi Prevádzkovateľa, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou k spracovávaným osobným údajom.

 5. Počas našich podujatí sa môže stať, že sa ocitnete v zornom poli objektívu kamery či fotoaparátu. Tieto osobné údaje nepoužívame na žiadne profilovanie ani porovnávanie, ale slúžia výhradne na promočný a informačný účel. Fotky a videá z podujatí zverejňujeme na Webovom sídle a sociálnych sieťach. Ak si nájdete na fotke a nechcete, aby ďalej existovala, napíšte nám na info@humannypokrok.sk s odkazom na predmetnú fotku či video.

Kontaktné informácie

Humánny pokrok o.z.,

Belinského 10, 85101 Bratislava,

IČO 42272262,

DIČ 2023826728.

Kontaktovať nás môžete na +421 948 315 807 alebo na info@humannypokrok.sk