Výlov živých kaprov

Dve tretiny Slovákov a Sloveniek si živého kapra nekupujú. Tretina by to zakázala.

Prieskum ukázal, že predaj živých kaprov na Slovensku využíva tretina ľudí. Ďalšia tretina by ho zakázala.

21. decembra v Bratislave: Živého kapra si na Vianoce kupuje iba 35 % Slovákov a Sloveniek a necelých 20 % si kapra nosí domov ešte živého. Na druhej strane by takmer 29 % opýtaných v prieskume agentúry Focus súhlasilo s tým, aby bol predaj živých kaprov zakázaný. Najväčšiu podporu mal zákaz u ľudí vo veku od 25 do 34 rokov na úrovni 40 % a u vysokoškolsky vzdelaných ľudí s podporou na úrovni 38 %. Ochranárska organizácia Humánny pokrok, ktorá žiada ukončenie predaja živých kaprov, hovorí o rastúcej podpore zákazu. Oproti predošlému roku stúpla podpora o 1 %, pričom počet ľudí odmietajúcich zákaz medzičasom klesol takmer o 5 %.

Prieskum ukázal aj výrazné regionálne rozdiely. V Košickom kraji predaj živých kaprov nevyužíva až takmer 78 % opýtaných a v Prešovskom kraji to je 73 % opýtaných. V Bratislavskom kraji je to len 53 % a predaj živých kaprov tu využíva až 47 %. Kapra si ešte živého nosí domov celkovo 20 % opýtaných, pričom najviac je to v Trnavskom kraji s 29 % a najmenej v Prešovskom kraji s 13 %.

Najnovšie vedecké poznatky pritom ukazujú schopnosť kaprov prežívať bolesť rovnakým spôsobom ako cicavce a ľudia. Kapry si dokonca dokážu bolestivú skúsenosť s chytením na háčik zapamätať aj vyše roka, počas ktorého sa háčikom následne vyhýbajú. Predaj živých kaprov tak pre tieto zvieratá znamená týždne strávené v strachu a v bolesti. “Vo svetle najnovších vedeckých poznatkov sa dajú sviatky pokoja len ťažko spájať s dusením v igelitke či odrezávaním hláv pri plnom vedomí. Predaj živých kaprov, od začiatku transportu až po zabitie doma v kuchyni je pre kapry skutočným peklom”, dodáva Martin Smrek z Humánneho pokroku.

Podpora zákazu predaja živých kaprov sa na Slovensku premietla už aj do konkrétnych požiadaviek. Petíciu za ukončenie predaja živých kaprov v kampani združenia Humánny pokrok s názvom Kaprie peklo podpísalo už takmer 5000 ľudí. “Čoraz viac ľudí na Slovensku si uvedomuje, že s cítiacimi a vnímavými zvieratami nemôžeme zaobchádzať ako s drevom na kúrenie. A čoraz viac ľudí volá potom, aby sme naše tradície rozvinuli do podoby, v ktorej by sa Vianoce stali sviatkami pokoja naozaj pre všetkých”, dodáva Miroslava Roháčová z Humánneho pokroku.

Podobné nákupné správanie ako na Slovensku ukázali aj prieskumy v susednom Poľsku. Tam sa však začali vianočné tradície posúvať bližšie k ochrane kaprov pred bolestivým a stresujúcim zaobchádzaním. Väčšina maloobchodných reťazcov v Poľsku – vrátane Tesco, Lidl a Kaufland, ktoré pôsobia aj na Slovensku – sa už zaviazala ukončiť predaj živých kaprov, keďže pri tomto predaji nie je možné zabezpečiť kaprom dobré životné podmienky.

Výlov živých kaprov. FOTO: Humánny pokrok.
Kaprie peklo
Výlov živých kaprov. FOTO: Humánny pokrok.

ZDIEĽAŤ ČLÁNOK