Eurogroup for Animals vyzýva Európsku komisiu, aby zlepšila životné podmienky zvierat

Eurogroup for Animals vyzýva Európsku komisiu, aby zlepšila životné podmienky zvierat a regulovala obchod s exotickými zvieratami.

19.5.2020, Bratislava – Organizácia Eurogroup for Animals zastupujúca zvieraco-právne združenia z 25 krajín Európskej únie vyzvala v otvorenom liste z 13. mája 2020 Európsku komisiu, aby do svojich stratégií Biodiverzita do roku 2030 a Farm-to-Fork z Európskej zelenej dohody začlenila odporúčania na reguláciu obchodu s exotickými zvieratami a odklon od intenzívneho zvieracieho poľnohospodárstva za účelom ochrany verejného zdravia, nakoľko až 60% nových infekčných chorôb u ľudí pochádza od zvierat.

Veľkochov hospodárskych zvierat, akým sa chová väčšina zvierat určená na konzumáciu, je podľa odborníkov jedným z najrizikovejších epidemiologických faktorov. Tieto chovy zohrávajú pri šírení zoonotických patogénov dve úlohy: sú prostredníkom medzi divokými zvieratami a ľudskou populáciou, čím značne zvyšujú pravdepodobnosť ich prenosu na ľudí, ako aj miestom vzniku nebezpečných patogénov ako takých. Z približne 1400 známych patogénov pochádza zo zvierat viac než 800 druhov a nové sa objavujú takmer každý rok. Nebezpečné choroby spôsobené týmito vírusmi zahŕňajú okrem nového koronavírusu aj vtáčiu a prasaciu chrípku, ťažký akútny respiračný syndróm (SARS) a rôzne typy hemoragickej horúčky, vrátane Eboly.

„Nemôžeme viac riešiť verejné zdravie bez toho, aby sme sa zaoberali aj zaobchádzaním so zvieratami: ako s nimi obchodujeme, držíme ich alebo chováme“ tvrdí Martina Kamenská, podpredsedkyňa pre kampane zo združenia Humánny pokrok. „Stovky miliónov ošípaných a miliardy kurčiat sú chované v intenzívnych priemyselných podmienkach. Práve tieto inkubátory zoonotických chorôb výrazne ovplyvňujú verejné zdravie“ dopĺňa Kamenská.

Aj Svetová zdravotnícka organizácia vo svojej správe z novembra 2017 uvádza, že pokiaľ je minulosť  predzvesťou budúcnosti, existuje veľmi reálna hrozba rapídne sa šíriacej pandémie respiračného ochorenia, ktorá by mohla ohroziť životy 50 až 80 miliónov ľudí a spôsobiť až 5% -ný pokles svetovej ekonomiky. Globálna pandémia takýchto rozmerov by spôsobila rozsiahle škody a neistotu. Správa ďalej konštatuje, že liečba takýchto chorôb je čoraz náročnejšia z dôvodu nadmerného používania antibiotík v intenzívnom zvieracom poľnohospodárstve. Tie totiž prispievajú k antimikrobiálnej rezistencii, ktorá sa v EÚ zvyšuje aj napriek dlhodobému úsiliu o zníženie ich používania u hospodárskych zvierat.

Podľa slov Eurogroup for Animals ponúkajú práve stratégie Biodiverzita do roku 2030 a Farm-to-Fork, ktoré sa v súčasnosti pripravujú ako súčasť Európskej zelenej dohody, jedinečnú príležitosť na nastavenie nového smerovania EÚ vo forme regulácie obchodu s exotickými zvieratami a odklonu od intenzívneho zvieracieho poľnohospodárstva za účelom ochrany zdravia ľudí, zvierat a zachovania biodiverzity.

###

Eurogroup for Animals
Eurogroup for Animals zastupuje 70 organizácií na ochranu zvierat v 25 členských štátoch EÚ, Veľkej Británii, Švajčiarsku, Srbsku, Nórsku, Austrálií a USA. Od svojho založenia v roku 1980 sa tejto organizácii podarilo vyzvať EÚ na prijatie prísnejších právnych noriem na ochranu zvierat. Eurogroup for Animals odráža verejnú mienku prostredníctvom členstva zvieraco-právnych organizácií v celej Únii a poskytuje spoľahlivé informácie a poradenstvo v otázkach týkajúcich sa životných podmienok zvierat vo svete.

Humánny pokrok
Humánny pokrok je združením pre rozvoj ľudskosti a udržateľnosti. Sme hlasom zvierat a presadzujeme udržateľné riešenia, ktoré dokážu nasýtiť planétu. Humánny pokrok vznikol s cieľom priniesť na Slovensku silný hlas zvierat, ktorý bude klásť dôraz na ľudskosť a udržateľnosť. Združenie je členom globálnej koalície Open Wing Alliance bojujúcej proti klietkovému chovu sliepok, medzinárodnej organizácie Fur Free Alliance bojujúcej za ukončenie kožušinového chovu a Eurogroup for Animals, ktorá zastupuje 70 organizácií na obhajobu zvierat v 25 členských štátoch EÚ, Veľkej Británii, Švajčiarsku, Srbsku, Nórsku, Austrálií a USA. V roku 2019 presadilo združenie zákaz kožušinového chovu na Slovensku.

Kontaktná osoba
Martina Kamenská
martina.kamenska@humannypokrok.sk
+421 940 602 991

ZDIEĽAŤ ČLÁNOK