chicken

Globálna bezklietková kampaň nalieha na Burger King, aby odstránil klietky zo svojej dodávateľskej siete

Koalícia vyše 80 neziskových organizácií vyzýva jednu z najväčších reštauračných sietí, aby na celom svete používala výhradne bezklietkové vajcia.

27. októbra 2020 v Bratislave: Koalícia Open Wing Alliance, ktorej súčasťou je aj slovenské ochranárske združenie Humánny pokrok, dnes spustila rozsiahlu globálnu bezklietkovú kampaň proti značke Burger King. Táto prevratná kampaň vedená viac než 80 významnými organizáciami na ochranu zvierat vyzýva jednu z vedúcich sietí rýchleho občerstvenia, aby zo svojej dodávateľskej siete odstránila klietky a zaviazala sa odoberať výhradne bezklietkové vajcia. 

Medzinárodná kampaň je vedená členskými organizáciami globálnej koalície Open Wing Alliance, ktoré sa spojili, aby zlepšovali životné podmienky sliepok vo veľkochovoch na celom svete. Globálna bezklietková kampaň cielená na Restaurant Brands International (RBI) spája sily 80 vplyvných zvieracoprávnych organizácií z mnohých krajín, aby spoločnosť primäla prevziať zodpovednosť za zlepšenie praktík, ktoré sa odohrávajú v rámci jej dodávateľskej siete.

“Ako jedna z vedúcich sietí rýchleho občerstvenia na významných trhoch po celom svete má Burger King zodpovednosť adresovať utrpenie, ktoré denne pociťujú zvieratá v jeho dodávateľskej sieti,” povedala Alexandria Beck, riaditeľka Open Wing Alliance. “Burger King má príležitosť zlepšiť životy miliónov nosníc a byť prvou poprednou sieťou rýchleho občerstvenia, ktorá si osvojí skutočne globálnu bezklietkovú politiku.”

Burger King, vlastnený spoločnosťou Restaurant Group International (RBI), už síce podnikol prvé kroky na adresovanie životných podmienok zvierat vo svojej dodávateľskej sieti, jeho súčasná politika však nepokrýva všetky krajiny, kde pôsobí, ani všetky typy vajec a vaječných produktov. Spoločnosť tak stále podporuje utrpenie nosníc v rámci jej obchodných lokalít po celom svete. S výnimkou Thajska a Indonézie nemá tento reštauračný gigant v Ázii, kde tvoria vajcia podstatnú časť jeho menu, žiadne záväzky na ochranu zvierat.

“Burger King so svojou súčasnou politikou na ochranu sliepok zaostáva za štandardmi ostatných významných svetových spoločností. Klietkový chov so svojou krutosťou nemá v 21. storočí čo hľadať. Preto spolu s Open Wing Alliance Burger King vyzývame, aby ukázal, že to s ochranou zvierat myslí vážne a zverejnil globálny záväzok ukončiť používanie klietkových vajec,“ vyjadril sa ku kampani Martin Smrek, predseda občianskeho združenia Humánny pokrok, ktoré presadzuje ukončenie klietkových chovov sliepok na Slovensku.

Vajcia v globálnej dodávateľskej sieti značky Burger King pochádzajú z veľkochovov, kde sú sliepky zatvorené v tesných, špinavých klietkach. Tieto klietky sú tak malé a preplnené vtákmi, že v nich sliepky nedokážu robiť nič, čo je pre ne prirodzené alebo dôležité. Často sa stane, že sa im časť tela zakliesni medzi mrežami, čo vedie k prasknutým alebo zlomeným kostiam, deformáciám a závažnej strate peria. Niektoré sliepky, vyčerpané alebo neschopné pohybu, sú ušliapané na smrť svojimi spoluväzenkyňami.

Vlna významných spoločností v rôznych odvetviach po celom svete sa zbavuje klietok a dopyt zákazníkov po bezklietkových vajciach rastie. Globálne záväzky na ukončenie používania krutých klietok prijali niektoré z najväčších spoločností sveta, medzi nimi Unilever, Nestle, Aldi, InterContinental Hotels, Sodexo, Mondelez, Compass Group, Shake Shack, Metro, Costa Coffee a Barilla. Burger King sa však k tomuto hnutiu za lepšie zaobchádzanie so zvieratami na celom svete nepripojil. 

Súčasťou kampane na Slovensku je aj slovenská petícia, ktorú môže verejnosť podpísať a vyzvať tak Burger King, aby ukončil používanie klietkových vajec vo svojich prevádzkach na celom svete. Open Wing Alliance bude viesť kampaň so záplavou reklám a akcií na sociálnych sieťach a 28. októbra sa tisícky aktivistov z celého sveta zapoja do akčného dňa v koordinovanej snahe podnietiť Restaurant Brands International (RBI) k záväzku globálne skoncovať s klietkami.

###

Pre viac informácií navštívte www.BurgerKingBrutality.com.

OPEN WING ALLIANCE

Open Wing Alliance je globálna koalícia zvieracoprávnych organizácií zameraná na vytváranie jednotného frontu v kampani za ukončenie zlého zaobchádzania so sliepkami na celom svete. Aliancia bola založená v roku 2016 organizáciou The Humane League a postupne sa stala globálnou silou s viac než 80 členskými organizáciami. Open Wing Alliance mení spôsob, akým najväčšie spoločnosti sveta zaobchádzajú so zvieratami a nastavuje nový štandard korporátnych politík týkajúcich sa welfare zvierat lokálne – na každom významnom trhu –  a globálne.

HUMÁNNY POKROK

Humánny pokrok je združením pre rozvoj ľudskosti a udržateľnosti. Sme hlasom zvierat a presadzujeme udržateľné riešenia, ktoré dokážu nasýtiť planétu. Humánny pokrok vznikol s cieľom priniesť na Slovensku silný hlas zvierat, ktorý bude klásť dôraz na ľudskosť a udržateľnosť. Združenie je členom globálnej koalície Open Wing Alliance bojujúcej proti klietkovému chovu sliepok, medzinárodnej organizácie Fur Free Alliance bojujúcej za ukončenie kožušinového chovu a najväčšej zvieracoprávnej koalície v EÚ – Eurogroup for Animals. V roku 2019 presadilo združenie zákaz kožušinového chovu na Slovensku.

Kontakt pre médiá:

Martin Smrek

Predseda

martin.smrek@humannypokrok.sk

+421 948 315 807

ZDIEĽAŤ ČLÁNOK