fotka do TS

Norkové farmy sú rizikom v šírení koronavírusu

Najnovšia vedecká správa tvrdí, že všetky norkové farmy sú rizikom šírenia ochorenia COVID-19.

19.februára v Bratislave: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín EFSA vydal správu týkajúcu sa norkových fariem. Správa vyšla na začiatku obdobia množenia noriek, ktoré sa má znovu začať na konci tohto mesiaca. V správe sa uvádza, že všetky norkové farmy by sa mali považovať za rizikové, keďže sú ohniskami ochorenia COVID-19 a musia preto byť prísne sledované. Organizácie na ochranu zvierat FOUR PAWS a Humane Society International/Europe, ako aj koalície Eurogroup for Animals a Fur Free Alliance- ktorých je  Humánny pokrok členom – po zverejnení správy urgovali Európsku komisiu, aby okamžite nariadila členským štátom pozastaviť činnosť norkových fariem.

„Jediným spôsobom, ako zaistiť bezpečnosť občanov a občaniek EÚ je okamžité pozastavenie činnosti norkových fariem ešte pred začiatkom obdobia rozmnožovania v členských štátoch. Napriek tomu, že je táto krutá praktika stále legálna- je jediným spôsobom, ako zaistiť bezpečnosť občanov a občaniek EÚ,“ uviedol Joh Vinding, predseda koalície Fur Free Alliance. „Ak sa tak nestane, súčasná populácia noriek sa zvýši do mája päťnásobne. Aj keď sú prítomné v súčasnosti iba zvieratá používané na rozmnožovanie, ohniská ochorenia COVID-19 sa stále vyskytli v chovoch noriek v Španielsku a Poľsku. Ak populácia noriek narastie a zaplnia sa všetky klietky na kožušinových farmách, riziko prenosu chorôb sa pravdepodobne tiež zvýši. Minulý rok ukázal, že sa vírus SARS-CoV-2 môže nekontrolovateľne šíriť medzi populáciami noriek bez ohľadu na všetky prijaté opatrenia o monitorovaní a biologickej bezpečnosti. V čase tejto globálnej zdravotnej krízy je potrebné tieto riziká úplne odstrániť. “

Správa EFSA poznamenáva, že vírus SARS-CoV-2 sa pravdepodobne rozšíri v regiónoch s vysokou hustotou kožušinových fariem z jednej norkovej farmy na druhú. “Je to jasný signál, že kožušinový priemysel je nielen barbarským prežitkom, ale aj hrozbou pre verejné zdravie, s ktorou sa európske štáty potrebujú bezodkladne vysporiadať,” dodáva Martin Smrek z organizácie Humánny pokrok. EFSA odporúča, aby členské štáty zavádzali nielen pasívny, ale aj aktívny monitoring. Vedci a vedkyne odporúčajú, aby opatrenia zahŕňali časté testovanie všetkých ľudí, ktorí prichádzajú do styku s norkami, testovanie vzoriek z mŕtvych alebo chorých zvierat, testovanie voľne žijúcich zvierat z čeľade Mustelidae (Lasicovité), ktoré sa nachádzajú v blízkosti kožušinových fariem. Dôležitým aspektom pre nastavenie účinných opatrení je odhaľovanie pôvodných ohnísk a identifikácia možných mutácii vírusu pomocou sekvenácie genómu SARS-CoV-2.

„Zavedenie týchto opatrení je mimoriadne nákladné a bude z veľkej časti financované z peňazí daňových poplatníkov, a to napriek skutočnosti, že väčšina občanov a občaniek EÚ sa stavia na odpor kožušinovému chovu,“ dodal Pierre Sultana, riaditeľ Európskej politickej kancelárie Four Paws. „Vieme napríklad, že talianske úrady vynaložili na zavedenie opatrení biologickej bezpečnosti spolu 50 000 EUR iba na jednu farmu v období od augusta do novembra 2020. Bez ohľadu na náklady je jedna vec zjavne jasná: biologická bezpečnosť a monitoring majú svojelimity a nie sú také účinné, ako sa pôvodne verilo. Aj keď môžu pomôcť odhaliť ohniská včas, nemôžu úplne zabrániť tomu, aby sa norky infikovali. Preto sme sa ako mimovládne organizácie na ochranu zvierat zjednotili v našej výzve okamžite pozastaviť produkciu kožušinových fariem v celej EÚ. “

„Potreba zastaviť produkciu kožušín sa stala ešte naliehavejšou po nedávnom objavení takzvanej mutácie Klaster 5 SARS-CoV-2 u nemeckých pacientov,” uviedla doktorka Joanna Swabe, generálna riaditeľka pre verejné záležitosti organizácie Humane Society International/Europe. „Predpokladalo sa, že táto nebezpečná mutácia vírusu, ktorá vznikla na dánskych norkových farmách, bola odstránená po hromadnom utratení celých populácii noriek v minulom roku. Tieto posledné prípady však naznačujú, že úrady neboli celkom úspešné pri ničení tejto nebezpečnej mutácie vírusu, ktorá by mohla potenciálne oslabiť účinnosť vakcíny proti ochoreniu COVID-19 u ľudí. Vyslovujeme uznanie Švédsku za to, že podniklo kroky k zákazu chovu noriek v roku 2021. Údajne aj belgickí producenti kožušín prijali dobrovoľne rozhodnutie o pozastavení chovu kvôli rizikám spojeným s ochorením COVID-19. Je nevyhnutné, aby zostávajúce členské štáty, ktoré stále povoľujú výrobu kožušín, nasledovali ich príklad. “

„Vyhlásenie podpísané mnohými vedcami a vedkyňami z oblasti virológie, infektológie, klinickej mikrobiológie, veterinárskeho lekárstva a environmentálneho zdravia podporuje požiadavku pozastaviť výrobu kožušín. Toto potvrdzuje, akú vážnu hrozbu pre ľudské zdravie, chov zvierat na kožušinu predstavuje“ uviedol Reineke Hameleers, generálny riaditeľ Eurogroup for Animals. „Vyhlásenie žiada okamžité pozastavenie chovu noriek ako adekvátne, preventívne a primerané opatrenie založené na obavách o verejné zdravie. Odborníci a odborníčky ako aj EFSA, ktorí stoja za týmto vyhlásením, poukazujú na to, že prenos ochorenia COVID-19 je po rozšírení vírusu takmer nemožné zastaviť vzhľadom na nevhodné životné podmienky zvierat na kožušinových farmách. Vysoký počet zvierat žijúcich v tesnej blízkosti taktiež vytvára ideálne podmienky pre výskyt mutácií vírusu, ako sme to videli v Dánsku. Nové varianty nemusia reagovať na vakcíny, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii a mohli by spôsobiť značné neúspechy v úsilí Európy bojovať proti vírusu. “ 

Bez ohľadu na našu neochvejnú pozíciu, že kožušinový chov by mal byť natrvalo zakázaný v celej EÚ z dôvodu neprijateľných životných podmienok zvierat a budúcich možných rizík pre verejné zdravie, zatiaľ vyzývame Európsku komisiu, aby okamžite podnikla kroky na pozastavenie chovu noriek, ich množenia a takisto dovozu a vývozu živých noriek a ich nespracovaných kožušín v rámci Európskej únie.

Správu EFSA si môžete prečítať tu:

Read the Scientific statement on public health risks from SARS-CoV-2 and the intensive rearing of mink

ZDIEĽAŤ ČLÁNOK

Kapry celé dni nehybne čakajú natlačené jeden na druhom v malej kadi na rušnej ulici, kde nepoznajú nič iné, len strach. Opakovane sa s nimi hrubo manipuluje a domov si odnášate kapra s bolestivými poraneniami po celom tele. V igelitovej taške sa dusí niekoľko desiatok minút. Takýto prevoz je pre kapra stresujúci boj o holý život. Voda vo vani je pre kapra príliš teplá na to, aby v nej vedel pokojne tráviť svoje posledné hodiny. Vo vode je navyše chlór, ktorý mu páli sliznice a žiabre. Kapor v domácich podmienkach často umiera pomaly a v bolestiach. Častou praktikou je utlčenie na smrť.  

Sliepky v klietkovom chove nemôžu robiť nič, čo je pre ne prirodzené a dôležité. Nemôžu sa kúpať v prachu a zbavovať sa tak parazitov, nemôžu si hľadať potravu a skúmať okolie, čím v prírode trávia väčšinu svojho času, a nemôžu si ani len stavať hniezda. Pre vaječný priemysel sú len strojmi na peniaze. Sliepka sa v takýchto podmienkach zakrátko doslova zblázni, čo následne vedie k početným konfliktom a kanibalizmu.

Každoročne trpí a zomiera na kožušinových farmách krutou a barbarskou smrťou 100 miliónov zvierat. Celý svoj život strávia v malej špinavej klietke a umierajú v plynových komorách, a neraz pri sťahovaní kože zaživa. Od kožušín sa však už odvracajú popredné módne značky, a čoraz viac krajín tento barbarský priemysel stavia mimo zákon. Na Slovensku sa nám to už podarilo v roku 2019. Nasledovalo Taliansko, Francúzsko, Estónsko a Írsko. Teraz je čas, aby sme ho zakázali v celej Európskej únii.