Protest pred COOP Jednota v Bratislave

Ochranári zvierat vyhrali súdny spor s COOP Jednota. Môžu pokračovať v kampani.

Krajský súd v Bratislave zrušil uznesenie okresného súdu, ktoré zakazovalo združeniu Humánny pokrok negatívne informovať o reťazci COOP Jednota v súvislosti s vajcami z klietkového chovu. Ochranári ohlásili pokračovanie kampane volajúcej po konci predaja klietkových vajec.

30.1.2020 v Bratislave: V spore ochranárov zvierat zo združenia Humánny pokrok a reťazca COOP Jednota Slovensko dal súd jednohlasne za pravdu ochranárom. Podľa súdu došlo k neoprávneným zásahom do slobody prejavu ochranárov. Tí ešte v októbri spustili kampaň požadujúcu od COOP Jednota ukončenie používania vajec z klietkového chovu. COOP Jednota sa však obrátila na okresný súd a žiadala od neho, aby ochranárom zakázal negatívne informovať o COOP Jednota v súvislosti s vajcami z klietkového chovu. Okresný súd reťazcu obratom vyhovel. Ochranári sa však odvolali a odvolací súd v Bratislave 22. októbra jednohlasne dospel k záveru, že v tejto veci došlo k neoprávnenému zásahu do slobody prejavu ochranárov a uznesenie okresného súdu zmenil na zamietavé. Združenie Humánny pokrok tak môže opäť pokračovať v kampani a kritizovať reťazec za podporu krutosti voči sliepkam. Dnešným dňom zároveň nanovo spúšťa aj petíciu na webe www.krutostjednota.sk, ktorú ešte v októbri podpísalo takmer 5000 ľudí.

Ochranári zvierat zo združenia Humánny pokrok ešte v októbri 2019 spustili kampaň požadujúcu aby reťazec odmietol krutosť voči sliepkam a zaviazal sa ukončiť používanie klietkových vajec najneskôr do roku 2025. Rovnako ako to urobili všetky ostatné veľké reťazce na Slovensku a stovky najväčších firiem po celej Európe. Reakcia reťazca a jeho snaha umlčať aktivistov a aktivistky súdom vyvolali vlnu pobúrenia na Slovensku ako aj v zahraničí. K zastavenu útokov COOP Jednota na slobodu prejavu ochranárov a práva zákazníkov na informácie vyzývali popredné domáce ako aj zahraničné ochranárske organizácie. Okrem toho sa pod otvorený list vyzývajúci vedenie COOP Jednota na ukončenie útokov na slobodu prejavu podpísalo viac než 6000 ľudi a združenie zorganizovalo sériu protestov pred prevádzkami COOP Jednota po celom Slovensku. 

Rozhodnutie súdu tak teraz vysiela do sveta dôležitý signál o stave demokracie a slobody prejavu na Slovensku a ochranári ho vítajú: “Rozhodnutie odvolacieho súdu považujeme za víťazstvo demokracie. Vo vyspelých spoločnostiach je absolútne neprijateľné, aby sa veľké korporácie, s miliardovými tržbami namiesto dobiehania základných štandardov ochrany zvierat, snažili nedemokratickými požiadavkami umlčiavať ochrancov zvierat súdom. Taktiež sme veľmi radi, že súdy na Slovensku ešte stále fungujú a dokážu hájiť naše základné občianske práva. Považujeme to aj za jasný signál pre COOP Jednota, že nadišiel čas postaviť sa krutosti voči sliepkam čelom a namiesto bojovania s ochranármi, prišiel čas dobiehať základné štandardy ochrany zvierat v ich dodávateľskej sieti” dodal koordinátor kampane Viac neznesiem, Martin Smrek.

Rozhodnutie súdu víta aj Andrej Majerník, partner advokátskej kancelárie Majerník & Miháliková, ktorá ochranárov zvierat v tomto spore bezplatne zastupovala: “Sme radi, že sme mohli zastupovať občianske združenie Humánny pokrok v tejto kauze. Teší nás, že sa odvolací súd stotožnil s našimi argumentmi a zmenil rozhodnutie okresného súdu, ktorým bolo celkom neodôvodnene zasiahnuté do slobody prejavu a práva na informácie”. Proti tomuto rozhodnutiu sa nie je možné odvolať.

Klietkový chov je v súčasnosti najhoršou stále legálnou alternatívou pre sliepky. Tie sú v ňom zatvorené v malých špinavých klietkach, v ktorých má každá sliepka životný priestor len o niečo väčší ako hárok papiera A4. V klietkach nemôžu robiť nič čo je pre ne prirodzené a dôležité a za celý život neuvidia denné svetlo a nepocítia pod nohami nič iné než pletivo. Od klietkového chovu sa počas posledných rokov začali odvracať tie najväčšie firmy naprieč všetkými sektormi a v súčasnosti sa už v Európe zaviazalo takmer 800 firiem, že s klietkovými vajcami skončia. V susednom Česku je to už 15 reťazcov pokrývajúcich 90% maloobchodného trhu. V Poľsku 33 reťazcov, vrátane 9 z 10 najväčších. V Rakúsku už sa pred vyše dekádou takto zaviazali všetky reťazce. Na Slovensku tak urobili už Tesco, Lidl, Billa, Kaufland, Kraj, Terno a Delia, ktoré spolu pokrývajú 75 % maloobchodného trhu s potravinami. COOP Jednota je tak posledným veľkým reťazcom na Slovensku, ktorý ešte takýto záväzok nemá. Združenie Humánny pokrok preto bude ďalej pokračovať v kampani a požadovať, aby sa COOP Jednota zaviazala ukončiť predaj vajec z klietkového chovu najneskôr do roku 2025.

###

HUMÁNNY POKROK

Humánny pokrok je združením pre rozvoj ľudskosti a udržateľnosti. Sme hlasom zvierat a presadzujeme udržateľné riešenia, ktoré dokážu nasýtiť planétu. Humánny pokrok vznikol s cieľom priniesť na Slovensku silný hlas zvierat, ktorý bude klásť dôraz na ľudskosť a udržateľnosť. Združenie je členom globálnej koalície Open Wing Alliance bojujúcej proti klietkovému chovu sliepok a medzinárodnej organizácie Fur Free Alliance bojujúcej za ukončenie kožušinového chovu. V roku 2019 presadilo združenie zákaz kožušinového chovu na Slovensku.

Kontakt:

Martin Smrek – koordinátor kampane Viac neznesiem!

+421 948 315 807

martin.smrek@humannypokrok.sk

FOTO

Protest proti útokom na slobodu prejavu pred predajňou COOP Jednota v Bratislave. FOTO: Humánny pokrok.

Protest pred COOP Jednota v Bratislave

ZDIEĽAŤ ČLÁNOK