K darovaniu 2 % Vám stačia tieto 2 údaje:

Obchodné meno: HUMÁNNY POKROK O.Z.
IČO: 42272262

Nezabudnite vo Vyhlásení zaškrtnúť políčko „súhlasím so zaslaním údajov“, aby sme vedeli, že ste nás podporili práve Vy. Daňový úrad nám pošle Vaše meno a adresu. Výška darovanej sumy sa nezverejňuje a my sa ju nedozvieme.

Nezabudnite vo Vyhlásení zaškrtnúť políčko „súhlasím so zaslaním údajov“, aby sme vedeli, že ste nás podporili práve Vy. Daňový úrad nám pošle Vaše meno a adresu. Výška darovanej sumy sa nezverejňuje a my sa ju nedozvieme.

POSTUP pri poukázaní 2 % sa líši podľa toho,
či si daňové priznanie podávate sami alebo to urobí za Vás zamestnávateľ:

3 jednoduché kroky pre poukázanie 2 % (3 %) z dane pre Humánny pokrok

1. Požiadate svojho zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov.

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.
Údaje o Humánnom pokroku sú v ňom už vyplnené. Do Vyhlásenia stačí doplniť údaje o daňovníkovi a tri kolónky:
– kolónka 12 – Zaplatená daň (sumu nájdete v Potvrdení o zaplatení dane, riadok číslo 24, toto potvrdenie Vám poskytne zamestnávateľ),
– kolónka 13 – 2 % zo zaplatenej dane vypočítate vzorcom (Výška dane/100)x2. Ak máte potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej práce za rok 2022, tak môžete darovať 3 % zo svojej dane.

3. Do 30.04. 2023 doručte poštou alebo osobne Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Darovanie 2 % je anonymné. Ak si prajete, aby sme vedeli, že ste nás podporili práve vy, vo Vyhlásení stačí zaškrtnúť políčko „súhlasím so zaslaním údajov“. Daňový úrad nám pošle vaše meno a adresu, výška darovanej sumy sa nezverejňuje a my sa ju nedozvieme.

1. Informácie k poukázaniu 2 % z dane sa vypĺňajú priamo v daňovom priznaní:

STIAHNITE SI ELEKTRONICKÉ FORMULÁRE

Elektronické formuláre sú určené pre neregistrované daňové subjekty. V prípade, že komunikujete s finančnou správou elektronicky, formuláre vypĺňate v osobnej internetovej zóne.

2. Vyplňte informácie o Humánnom pokroku:

Obchodné meno (názov): HUMÁNNY POKROK O.Z.
IČO: 42272262 (začnite písať od piateho políčka, prvé štyri políčka zostanú nevyplnené)

3. Daňové priznanie treba doručiť daňovému úradu elektronicky alebo poštou.

Darovanie 2 % je anonymné. Ak si prajete, aby sme vedeli, že ste nás podporili práve Vy, tak v daňovom priznaní stačí zaškrtnúť políčko „súhlasím so zaslaním údajov“. V tom prípade nám daňový úrad pošle vaše meno a adresu. Výšku darovanej sumy daňový úrad nezverejňuje a my sa ju nedozvieme.

1. Právnické osoby sú povinné komunikovať s daňovým úradom v elektronickej podobe a preto aj 2 % z dane môžete asignovať len cez osobnú internetovú zónu na portáli fianančnej správy.

2. Právnické osoby môžu darovať 1 % alebo 2 % zo svojich daní:

  • 1 % môže darovať každá firma
  • 2 % môže darovať len firma, ktorá v predošlom roku darovala na verejnoprospešný účel (mimo darovania podielu z dane) financie vo výške aspoň 0,5 % z dane jej z príjmov

3. V daňovom priznaní v časti VI. vyplňte informácie o Humánnom pokroku:
Obchodné meno (názov): HUMÁNNY POKROK O.Z.
IČO: 42272262 (začnite písať od piateho políčka, prvé štyri políčka zostanú nevyplnené)
Poznámka: Vašu daň môžete rozdeliť aj medzi viacero organizácií. Minimálna suma v prospech jednej organizácie je 8 €.

4. Daňové priznanie treba podať elektronicky do lehoty, ktorú na podanie daňového priznania máte a do tohto času aj uhradiť daň.

Darovanie 2 % je anonymné. Ak si prajete, aby sme vedeli, že nás podporila vaša spoločnosť, v daňovom priznaní stačí zaškrtnúť políčko „súhlasím so zaslaním údajov“. V tom prípade nám daňový úrad pošle názov vašej spoločnosti a adresu jej sídla. Výšku darovanej sumy daňový úrad nezverejňuje.

Tlačivá na stiahnutie 

DAROVALI STE UŽ
2 % PRE ZVIERATÁ?

Ak áno, dajte nám o tom vedieť ešte dnes!

Daňový úrad nám totiž pošle zoznam ľudí,
ktorí venovali 2 % až v januári 2024.

Petra Šuhajová
starostlivosť o darcov a darkyne
petra.suhajova@humannypokrok.sk