Eurobarometer 2023

Celoeurópsky prieskum ukázal, že aj Slováci a Slovenky považujú ochranu tzv. hospodárskych zvierat za dôležitú

Nový prieskum v EÚ týkajúci životných podmienok zvierat ukazuje, že rovnako ako je tomu vo zvyšku EÚ, aj drvivá väčšina Slovákov a Sloveniek požaduje pre tzv. hospodárske zvieratá lepšiu ochranu. Viac než 9 z 10 ľudí na Slovensku pritom považuje za dôležité, aby tzv. hospodárske zvieratá mali prostredie prispôsobené uspokojeniu ich základných potrieb a mali dostatok priestoru.

23.10.2023, Bratislava – Prieskum Eurobarometer tiež ukázal, že viac než tri štvrtiny Slovákov a Sloveniek považuje ochranu tzv. hospodárskych zvierat na Slovensku za nedostatočnú. Na otázku, či si myslia, že by mali byť dobré životné podmienky týchto zvierat lepšie chránené v porovnaní so súčasným stavom, odpovedalo “určite áno” 35 % ľudí, “skôr áno” odpovedalo 41 % ľudí.

Až 93 % ľudí na Slovensku považuje za dôležité, aby tzv. hospodárske zvieratá boli chované v prostredí, ktoré uspokojuje ich základné potreby (napr. bahno, slama atď.) v závislosti od druhu. Rovnaký počet Slovákov a Sloveniek sa domnieva, že tzv. hospodárske zvieratá by mali mať dostatok priestoru na pohyb, ležanie a státie. . 

„Na Slovensku sa pritom stále väčšina sliepok chová v klietkach, kde nemajú kvôli stiesnenému priestoru možnosť dostatočne sa hýbať. Drôtená podlaha klietok im navyše neumožňuje vykonávať ich základnú potrebu, ktorou je hrabanie. Dáta z prieskumu potrvrdzujú, že Slováci a Slovenky považujú nedostatočný priestor aj nenapĺňanie základných podmienok zvierat za problém a vnímajú aj nedostatočnú ochranu tzv. hospodárskych zvierat. Je načase, aby ich politici a političky konečne vypočuli,” uviedla Lucia Tupá z Humánneho pokroku.

Medzi témami, ktoré rezonovali u slovenskej verejnosti, je aj prevoz zvierat či ich usmrcovanie. Až 8 z 10 ľudí na Slovensku si myslí, že čas prepravy živých zvierat (na „komerčné účely“) v rámci EÚ alebo z nej by sa mal obmedziť. Traja zo štyroch ľudí na Slovensku zároveň považuje za dôležité zlepšiť životné podmienky zvierat na bitúnkoch, napríklad intenzívnejšími úradnými kontrolami vrátane využívania videokamier. Ďalšou témou, na ktorej sa zhodla veľká časť opýtaných, je postoj ku klietkam. Až 83 % z nich uviedlo, že zvieratá by nemali byť držané v samostatných klietkach.

„Výsledky Eurobarometra ukázali to, čo hovoríme už dávno. Ľuďom na ochrane zvierat nesmierne záleží a chcú, aby ako firmy tak aj štáty zaviedli opatrenia, ktoré budú zvieratá ochraňovať pred krutým zaobchádzaním. Či už sa jedná o zákaz klietok, dlhých transportov, prerastených turbokurčiat, či omračovania rýb pred zabitím alebo mletie živých kohútikov. Je to aj jasným odkazom pre Európsku komisiu, že je čas splniť svoje sľuby a predložiť dlhoočakávaný legislatívny návrh novej ochrany zvierat v EÚ. A pripomienka pre budúcu slovenskú vládu, že je čas postaviť klietkový chov sliepok mimo zákon, tak ako žiadajú desaťtisíce Slovákov a Sloveniek podpísaných pod kampaňou Zákaz klietok,” uviedol Martin Smrek, riaditeľ Humánneho pokroku.

ZDIEĽAŤ ČLÁNOK