zdroj: Humánny pokrok

Európa bez kožušín: po vydaní stanoviska Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín by mohli byť kožušinové farmy v Európe konečne zakázané

Kožušinové farmy a predaj výrobkov z nich na európskom trhu by mohli byť konečne zakázané právnymi predpismi EÚ. Európska komisia (EK) však zatiaľ neprijala rozhodnutie a namiesto toho sa rozhodla najprv počkať na vedecké stanovisko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA).

Európska komisia zareagovala na iniciatívu Európa bez kožušín, v ktorej viac ako 1,5 milióna občanov a občianok vyzvalo EÚ, aby konečne zakázala kožušinové farmy  a predaj výrobkov z nich. V odpovedi, ktorú dnes zverejnila Európska komisia, sa uvádza možný zákaz kožušinových fariem a umiestnenia výrobkov z nich na európsky trh, prípadne iné opatrenia. To by mohlo nasledovať po vyhodnotení stanoviska EFSA, ktoré sa má predložiť do marca 2025.

Európska komisia si vyžiadala stanovisko EFSA aj napriek tomu, že už existuje množstvo dôkazov o tom, že systém chovu na kožušinových farmách nemôže v žiadnom prípade spĺňať potreby zvierat chovaných a zabíjaných kvôli kožušinám. Viaceré štúdie totiž dospeli k zhodnému záveru, že obohatenie podmienok v klietkach nemôže byť dostatočné pre zachovanie dobrých životných podmienok zvierat.

EFSA sa navyše bude zameriavať na štyri druhy zvierat chované a zabíjané na kožušinových farmách v EÚ: norky, líšky, psíky medvedíkovité a činčily, zatiaľ čo európska občianska iniciatíva Európa bez kožušín požaduje zákaz chovu a zabíjania zvierat len alebo hlavne na účely ich kožušiny, bez ohľadu na druh.

Spolu so stanoviskom EFSA bude Európska komisia brať do úvahy niekoľko ďalších oblastí, na ktoré má chov kožušinových zvierat vplyv, a to verejné zdravie, životné prostredie, sociálnu, právnu a ekonomickú oblasť. Toto komplexné posúdenie sa uskutoční do marca 2026, keď sa očakáva oznámenie konečného rozhodnutia.

Európska komisia plánuje vyhodnotiť a posúdiť taktiež revíziu Nariadenia o označovaní textílií, a to vrátane verejnej konzultácie. Schválenie pravidiel označovania kožušinových výrobkov však v žiadnom prípade neprinesie zmenu spôsobu chovu zvierat na kožušinových farmách a nemalo by sa považovať za riešenie problémov týkajúcich sa dobrých životných podmienok na kožušinových farmách.

Od svojho vrcholu v roku 2014 sa kožušinový priemysel v Európe neustále oslabuje. V roku 2022 bolo v Európskej únii kvôli kožušinám chovaných a zabitých približne 8,5 milióna zvierat. Dvadsať členských štátov už úplne alebo čiastočne zakázalo chov zvierat kvôli kožušinám alebo zaviedlo prísnejšie opatrenia z dôvodu ochrany zvierat, životného prostredia a verejného zdravia. Výzvu na zákaz kožušinových fariem v EÚ podporili poslanci Európskeho parlamentu naprieč celým politickým spektrom a členské štáty sa k nej pripojili na zasadnutí Rady pre poľnohospodárstvo a rybárstvo (AGRIFISH) v rokoch 2021 a 2023.

ZDIEĽAŤ ČLÁNOK

Kapry celé dni nehybne čakajú natlačené jeden na druhom v malej kadi na rušnej ulici, kde nepoznajú nič iné, len strach. Opakovane sa s nimi hrubo manipuluje a domov si odnášate kapra s bolestivými poraneniami po celom tele. V igelitovej taške sa dusí niekoľko desiatok minút. Takýto prevoz je pre kapra stresujúci boj o holý život. Voda vo vani je pre kapra príliš teplá na to, aby v nej vedel pokojne tráviť svoje posledné hodiny. Vo vode je navyše chlór, ktorý mu páli sliznice a žiabre. Kapor v domácich podmienkach často umiera pomaly a v bolestiach. Častou praktikou je utlčenie na smrť.  

Sliepky v klietkovom chove nemôžu robiť nič, čo je pre ne prirodzené a dôležité. Nemôžu sa kúpať v prachu a zbavovať sa tak parazitov, nemôžu si hľadať potravu a skúmať okolie, čím v prírode trávia väčšinu svojho času, a nemôžu si ani len stavať hniezda. Pre vaječný priemysel sú len strojmi na peniaze. Sliepka sa v takýchto podmienkach zakrátko doslova zblázni, čo následne vedie k početným konfliktom a kanibalizmu.

Každoročne trpí a zomiera na kožušinových farmách krutou a barbarskou smrťou 100 miliónov zvierat. Celý svoj život strávia v malej špinavej klietke a umierajú v plynových komorách, a neraz pri sťahovaní kože zaživa. Od kožušín sa však už odvracajú popredné módne značky, a čoraz viac krajín tento barbarský priemysel stavia mimo zákon. Na Slovensku sa nám to už podarilo v roku 2019. Nasledovalo Taliansko, Francúzsko, Estónsko a Írsko. Teraz je čas, aby sme ho zakázali v celej Európskej únii.