Eurogroup for Animals

Európska komisia dostala výzvu, aby zverejnila revidovanú legislatívu v oblasti dobrých životných podmienok zvierat

637 odborníkov a odborníčiek vyzýva predsedníčku Európskej komisie, aby predložila záväzné, dlho očakávané legislatívne návrhy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat, ktoré by riešili nedostačujúcu a zastaranú legislatívu. Tá v súčasnosti zvieratám v Európe neposkytuje dostatočnú ochranu.

Brusel, 7.9.2023 – Otvorený list adresovaný predsedníčke Európskej komisie (EK) Ursule Von der Leyenovej je podpísaný odborníkmi a odborníčkami z univerzitného prostredia, oblasti výskumu a veterinárnej správy, oblasti podnikania a poľnohospodárstva a ďalšími zainteresovanými stranami z niekoľkých krajín. Medzi signatárov patrí uznávaná ochranárka Jane Goodallová a filozof Peter Singer.

Signatári opätovne zdôraznili, že súčasná legislatíva v oblasti dobrých životných podmienok zvierat je značne zastaraná a vyžaduje si okamžitú aktualizáciu v súlade s vedeckými dôkazmi a spoločenskými očakávaniami. Požadujú bezodkladné zverejnenie návrhu, ktorý by efektívne a komplexne riešil súčasný stav.

EK sa zaviazala zverejniť štyri návrhy na revíziu právnych predpisov v oblasti dobrých životných podmienok zvierat ako súčasť stratégie Z farmy na stôl. Keďže sa blíži koniec funkčného obdobia von der Leyenovej, signatári a signatárky ju žiadajú , aby tento záväzok dodržala.

Revidovaná legislatíva v oblasti dobrých životných podmienok zvierat nemá zabezpečiť len lepšiu ochranu zvierat, ale aj rovnaké podmienky pre podniky v celej Európe s podporou pre poľnohospodárov, ktorí prechádzajú na systémy s vyššími štandardmi, a zároveň využívajú výhody spravodlivej hospodárskej súťaže pri uvádzaní svojich výrobkov na trh .

Revízia je nutná a kľúčová pre dosiahnutie spravodlivého, zdravého a udržateľného európskeho potravinového systému.

Obyvatelia a obyvateľky krajín Európskej únie už potrebu jednotnej a adekvátnej ochrany zvierat zdôraznili, ako sa ukázalo v konzultácii vedenej EK a v piatich úspešných Európskych občianskych iniciatívach (ECI) týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat, medzi ktoré patrí aj výzva na prechod bezklietkové systémy a tiež výzvna na zákaz kožušinových chovov v Európe.

Súčasné štandardy sú podľa Martina Smreka, riaditeľa zvieracoprávnej organizácie Humánny pokrok, neudržateľné a nedostatočné. „Zvieratá v EÚ už nemôžu čakať a my si nemôžeme dovoliť odkladať návrh na novú komisiu, ktorá príde až v roku 2024. Preto musí komisia konať už teraz – a posunút tak Európu bližšie k humánnejším praktikám a lepšiemu zaobchádzaniu so zvieratami.”

Plný zoznam podpísaných je možné nájsť  tu.

ZDIEĽAŤ ČLÁNOK

Kapry celé dni nehybne čakajú natlačené jeden na druhom v malej kadi na rušnej ulici, kde nepoznajú nič iné, len strach. Opakovane sa s nimi hrubo manipuluje a domov si odnášate kapra s bolestivými poraneniami po celom tele. V igelitovej taške sa dusí niekoľko desiatok minút. Takýto prevoz je pre kapra stresujúci boj o holý život. Voda vo vani je pre kapra príliš teplá na to, aby v nej vedel pokojne tráviť svoje posledné hodiny. Vo vode je navyše chlór, ktorý mu páli sliznice a žiabre. Kapor v domácich podmienkach často umiera pomaly a v bolestiach. Častou praktikou je utlčenie na smrť.  

Sliepky v klietkovom chove nemôžu robiť nič, čo je pre ne prirodzené a dôležité. Nemôžu sa kúpať v prachu a zbavovať sa tak parazitov, nemôžu si hľadať potravu a skúmať okolie, čím v prírode trávia väčšinu svojho času, a nemôžu si ani len stavať hniezda. Pre vaječný priemysel sú len strojmi na peniaze. Sliepka sa v takýchto podmienkach zakrátko doslova zblázni, čo následne vedie k početným konfliktom a kanibalizmu.

Každoročne trpí a zomiera na kožušinových farmách krutou a barbarskou smrťou 100 miliónov zvierat. Celý svoj život strávia v malej špinavej klietke a umierajú v plynových komorách, a neraz pri sťahovaní kože zaživa. Od kožušín sa však už odvracajú popredné módne značky, a čoraz viac krajín tento barbarský priemysel stavia mimo zákon. Na Slovensku sa nám to už podarilo v roku 2019. Nasledovalo Taliansko, Francúzsko, Estónsko a Írsko. Teraz je čas, aby sme ho zakázali v celej Európskej únii.