Koniec doby klietkovej

Európsky parlament vyzval na zákaz klietok v poľnohospodárstve EÚ

Koniec doby klietkovej v EÚ je opäť o čosi bližšie: Európsky parlament dnes vyzval Európsku komisiu, aby do roku 2027 zakázala používanie klietok v chove hospodárskych zvierat. Rezolúciu o Európskej občianskej iniciatíve (EIO) Koniec doby klietkovej prijal parlament drvivou väčšinou poslancov a poslankýň (558 za, 37 proti a 85 sa zdržalo hlasovania). Uznesenie naliehavo žiada Európsku komisiu, aby zrevidovala zastaranú smernicu o hospodárskych zvieratách s cieľom postupne ukončiť používanie krutých klietkových systémov v chove zvierat. V stiesnených klietkach každý rok trpí viac ako 300 miliónov hospodárskych zvierat – sliepky, prepeličky, husi a kačice, prasnice, králiky a teľatá.

Uznesenie tiež zdôrazňuje, že všetky výrobky uvedené na trh EÚ – vrátane dovážaných – musia vyhovovať budúcim normám bez klietok a zároveň upozorňuje na potrebu poskytnúť poľnohospodárom a poľnohospodárkam primerané stimuly a finančné programy na podporu pri prechode na systémy bez klietok.

Silvia Čaňová zo Slobody zvierat: “Občania a občianky Európskej únie čakajú na zákaz klietok roky! Sme radi, že Európsky parlament zaujal pevný postoj – neuhol, ale hlas 1,4 milióna ľudí, ktorí podporili iniciatívu „Koniec doby klietkovej” vypočul! Teraz je na rade Komisia a očakávame, že po slovách prídu skutky – ambiciózny harmonogram na ukončenie používania krutých a prežitých klietok v poľnohospodárstve.“ 

Martin Smrek z Humánneho pokroku: „Dnes urobili poslanci a poslankyne Európskeho parlamentu dôležitý krok na ceste ku koncu doby klietkovej. Vyslali jasný signál Komisii, že pre klietky v Európskej únii v 21. storočí už nie je priestor. A obrovskú podporu v hlasovaní vnímame ako jasný mandát pre Komisu, aby začala konať a premenila koniec klietok v EÚ na realitu.”

Europarlament ďalej vyzval Komisiu, aby „predložila návrhy na zákaz krutého, zbytočného a násilného výkrmu husí a kačíc pri výrobe foie gras“. Poslanci a poslankyne tiež urgujú Komisiu, aby urýchlila revíziu právnych predpisov EÚ v oblasti welfare zvierat do roku 2022 namiesto plánovaného roku 2023. To by umožnilo zákaz klietok v chove zvierat zaviesť ešte počas mandátu súčasnej Komisie, ktorá opustí úrad v roku 2024.

Eurokomisárka pre zdravie, Stella Kyriakides, ktorá sa zúčastnila diskusie o rezolúcii a vyjadrila EIO Koniec doby klietkovej podporu, poznamenala, že záväzok Komisie zlepšiť welfare zvierat „ostáva morálnou, zdravotnou aj ekonomickou nevyhnutnosťou“. Komisia plánuje oznámiť svoju odpoveď na EIO už 30. júna tohto roku a výsledkom by mal byť návrh nových právnych predpisov. Návrh následne musia odobriť Európsky parlament a Rada EÚ.

ZDIEĽAŤ ČLÁNOK