Humánny pokrok

Humánny pokrok je novým združením pre rozvoj ľudskosti a udržateľnosti

Od septembra začína na Slovensku pôsobiť nové združenie Humánny pokrok, ktorého cieľom je rozvoj ľudskosti a udržateľnosti. Združenie zastrešuje niekoľko už existujúcich úspešných slovenských projektov a má ambície stať sa silným hlasom zvierat.

Tlačová správa na stiahnute v PDF

Nové združenie Humánny pokrok sa bude zaoberať rozvojom ľudskosti a udržateľnosti na Slovensku. Zameriavať sa bude prioritne na oblasť práv zvierat a stravovania, pričom obe budú zasadené do kontextu udržateľnosti. Vzniklo zlúčením viacerých organizácií, vrátane združenia Nerob Cirkus, ktoré dlhodobo bojuje proti vystupovaniu zvierat v cirkusoch, a OZ VEGÁNSKE HODY, ktoré sa od roku 2009 venuje propagácii rastlinného stravovania na Slovensku a organizuje festivaly Vegánske hody v Bratislave, Košiciach a Žiline.

Humánny pokrok sa bude zaoberať témami a skupinami, ktoré sú na Slovensku dlhodobo zanedbávané. Pozornosť bude venovať najmä hospodárskym zvieratám, kvalite ich života, napĺňaniu ich potrieb, a rozvoju práv zvierat. Zaoberať sa však bude aj ostatnými oblasťami ľudských činností, pri ktorých sú využívané zvieratá, akými si napríklad cirkusy, či oblečenie, a v neposlednom rade aj rozvoju udržateľného rastlinného stravovania.Chceme na Slovensko priniesť silný hlas zvierat, ktorý pomôže otvoriť verejnú debatu o podmienkach, v ktorých sú zvieratá chované a z ktorých pochádzajú naše každodenné potraviny či oblečenie. Mnohé z nich totiž zahŕňajú množstvo krutosti a utrpenia, ktoré je v 21. storočí naozaj nepotrebné a neprijateľné.“, dodáva Martin Smrek, ktorý je predsedom novovzniknutého združenia Humánny pokrok.

Združenie je členom viacerých popredných medzinárodných zvieracoprávnych organizácií a bude sa zapájať do celosvetových kampaní za práva zvierat, rozvíjajúcich rastlinné stravovanie, a udržateľnosť. O svojich aktivitách bude informovať ako na stránkach už existujúcich projektov Nerob Cirkus a Vegánske hody, tak aj na svojej novej webstránke www.humannypokrok.sk

Kontakt pre médiá:

Martin Smrek

predseda Humánneho pokroku

+421 948 315 807

martin.smrek@humannypokrok.sk

ZDIEĽAŤ ČLÁNOK