Group photo

Iniciatíva Európa bez kožušín bola oficiálne predstavená Európskej komisii

Po predložení 1,5 milióna overených podpisov je na Európskej komisii, aby oficiálne odpovedala občanom a občiankam, ktorí v rámci najúspešnejšej európskej občianskej iniciatívy týkajúcej sa dobrých životných podmienok zvierat vyzvali na Európu bez kožušín.

Brusel, 20. júla 2023: Organizátori Európskej občianskej iniciatívy (ECI) sa dnes formálne stretli s predstaviteľmi a  predstaviteľkami Európskej komisie (EK), aby predložili vyzbierané podpisy a poukázali na dôležitosť celoplošného zákazu kožušinových fariem a kožušinových výrobkov na európskom trhu.

Viac ako 1,5 milióna občanov a občaniek požiadalo o Európu bez kožušín a 19 členských štátov už úplne alebo čiastočne zakázalo chov tzv. kožušinových zvierat z dôvodu dobrých životných podmienok zvierat a verejného zdravia. Európskej komisii je tak vyslaná jasná správa, že kožušinové chovy sú neospravedlniteľné.

Slovenské organizácie Humánny pokrok a Sloboda zvierat spolu v petícii vyzbierali 38 622 podpisov, z čoho 34 946 bolo platných.

Túto výzvu nedávno predložila aj väčšina členských štátov na poslednom zasadnutí Rady pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo (AGRIFISH) a verejne ju podporilo množstvo poslancov a poslankýň Európskeho parlamentu.

Do konca roku 2023 Európska komisia zverejní návrh zameraný na zlepšenie právnych predpisov EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, aby ich zosúladila s najnovšími vedeckými dôkazmi. Iniciátori znova zopakovali, že aj keď je možné zlepšiť štandardy dobrých životných podmienok domácich zvierat, veda jasne ukázala, že pre voľne žijúce zvieratá na kožušinových farmách to nie je možné. V dôsledku toho by sa mal do návrhu zahrnúť zákaz kožušinových fariem.

Okrem toho kožušinové farmy predstavujú významné riziko šírenia zoonotických chorôb, čím ohrozujú ľudí aj zvieratá, čo je fakt, ktorý sa stal všeobecne známy počas nedávnych prepuknutí COVID-19. Zákaz uvádzania kožušinových výrobkov na trh EÚ zabezpečí, že kožušina získaná zo zvierat v tretích krajinách sa nebude môcť predávať v rámci EÚ.

„Jeden a pol milióna podpisov za koniec barbarského kožušinového priemyslu je jasným signálom, že kožušinám už odzvonilo. A vďaka tomu má teraz Európska komisia jedinečnú príležitosť urobiť to, čo je správne, a dostať milióny norkov, líšok a činčíl von z nočnej mory kožušinových fariem. Na Slovensku sme už toto barbarstvo postavili mimo zákon. Teraz prišiel čas, aby tak urobila celá Európska únia,”  hovorí Martin Smrek, riaditeľ Humánneho pokroku.

Po jesennom vypočutí v Európskom parlamente vydá Európska komisia k Európskej občianskej iniciatíve oficiálnu odpoveď do polovice decembra.

ZDIEĽAŤ ČLÁNOK