Koniec doby klietkovej

Zákaz klietok získal na vypočutí v parlamente EÚ podporu drvivej väčšiny

Európsky parlament dnes usporiadal trojhodinové verejné vypočutie európskej občianskej iniciatívy Koniec doby klietkovej, ktorú traja prítomní európski komisári srdečne privítali. Veľký počet poslancov a poslankýň Európskeho parlamentu sa k iniciatíve vyjadrilo a iniciatíva celkovo získala podporu drvivej väčšiny.

15.4.2021 v Bratislave: Zástupcovia a zástupkyne Európskej občianskej iniciatívy Koniec doby klietkovej EÚ vyzývajú, aby postupne od používania klietok pri chove zvierat upustila. Dnešné verejné vypočutie bolo pre európsku občiansku iniciatívu medzníkom pred prípravou oficiálnej odpovede Európskej komisie, ktorá sa očakáva v najbližších mesiacoch.

EÚ tvrdí, že je lídrom v oblasti welfare zvierat, napriek tomu odsudzuje každý rok viac ako 300 miliónov zvierat k životu v stiesnených holých klietkach. Táto stredoveká praktika je krutá a zbytočná, pretože životaschopné bezklietkové systémy nielenže existujú, ale v niektorých krajinách EÚ sa už úspešne používajú, “uviedla Silvia Čaňová zo Slobody zvierat.

Mnohé priekopnícke členské štáty a firmy už razia cestu v odstraňovaní klietok. Teraz je čas, aby to zvyšok EÚ dobehol. V súlade s ambíciami európskych stratégii s názvom Green Deal a Farm to Fork Európsku komisiu vyzývame, aby postupne ukončila používanie klietok v poľnohospodárstve prostredníctvom revízie smernice o ochrane hospodárskych zvierat z roku 1998,” dodal Martin Smrek z organizácie Humánny pokrok.

Norbert Lins, predseda Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (Poslanecký klub Európskej ľudovej strany, Nemecko) dospel na vypočutí k záveru, že „väčšina rečníkov a rečníčok túto iniciatívu uvítala“ a poznamenal, že „lopta je teraz na strane komisie“.

Občania a občianky EÚ sa spolu s mimovládnymi organizáciami pred vypočutím dňa 13.4.2021 za iniciatívu Koniec doby klietkovej postavili na Twitteri a vyzvali tak poslancov a poslankyne Európskeho parlamentu, aby iniciatívu Koniec doby klietkovej počas verejného vypočutia podporili. Celkovo bolo odoslaných 35 000 tweetov, ktoré dosiahli potenciálny počet viac ako 3,7 milióna zhliadnutí, čo verejnú podporu iniciatívy robí nepopierateľnou.

Európska občianska iniciatíva Koniec doby klietkovej bola spustená 11. septembra 2018 a uzavretá presne o rok neskôr. Vďaka 1,4 miliónom overených podpisov od občanov a občianok z celej EÚ sa stala prvou úspešnou iniciatívou v oblasti dobrých životných podmienok hospodárskych zvierat.

Ďalšie vyjadrenia

Bo Algers, emeritný profesor na Švédskej univerzite poľnohospodárskych vied, uviedol: „Právne predpisy EÚ týkajúce sa hospodárskych zvierat sú neuveriteľne zastarané. Od roku 1998, kedy EÚ prijala smernicu o ochrane hospodárskych zvierat, sú poznatky o dobrých životných podmienkach zvierat zhruba desaťnásobne. Dnes máme oveľa lepšie pochopenie toho, ako fyzické, fyziologické a psychologické faktory súvisia s dobrými životnými podmienkami zvierat. Široká škála druhovo špecifických etologických potrieb nie je alebo nemôže byť v klietke zabezpečená, či už je klietka obohatená alebo nie. Teraz je úplne jasné, že klietky nemôžu vzhľadom na svoje inherentné fyzické a behaviorálne obmedzenia dobré životné podmienky poskytovať,  bez ohľadu na to, aký dobrý je ich manažment.

Poslankyňa Európskeho parlamentu Eleonora Evi, podpredsedníčka medziskupiny pre dobré životné podmienky zvierat a spolupredsedníčka pracovnej skupiny bez klietok, povedala: „Dnešné verejné vypočutie znamenalo ďalší zásadný krok k cieľu Európy bez klietok. Spolu s mnohými rovnako zmýšľajúcimi poslancami a poslankyniami EP sme dali hlas viac ako 300 miliónom zvierat, ktoré každý rok iba v EÚ strávia celý svoj život alebo značnú časť svojho života uväznené v klietkach. Obrovskú podporu, ktorú táto európska občianska iniciatíva v celej Európe dostáva, nemôže byť Európskou komisiou ignorovaná. Európska komisia musí predložiť legislatívny návrh na čo najskoršie ukončenie zbytočnej krutosti v klietkových chovoch, čím sa poľnohospodárske postupy EÚ priblížia očakávaniam našich občanov a občianok a viac zosúladia s prírodou a ochranou verejného zdravia.“

Poslankyňa EP Anja Hazekamp, ​​predsedníčka medziskupiny pre dobré životné podmienky zvierat a spolupredsedníčka pracovnej skupiny bez klietok, uviedla: „Stovky miliónov zvierat sú pre poľnohospodárske účely v Európe chované v klietkach. Tieto zvieratá nemajú šancu vykonávať svoje prirodzené správanie a podmienky ich chovu sú také zlé, že ich životy sa stávajú jednou veľkou agóniou. Klietky sú kruté, ale tiež zastarané a zbytočné. Je to míľnik, že sa viac ako 1,4 milióna občanov a občianok postavilo za tieto zvieratá, aby „klietkovú dobu“ ukončili. Teraz budeme Európsku komisiu a členské štáty sledovať, či ich požiadavku berú vážne a či berú európsku občiansku iniciatívu, ktorá je demokratickým nástrojom, vážne. Je potrebné legislatívny návrh za zákaz používania klietok v poľnohospodárstve bezodkladne predložiť.“

Věra Jourovà, viceprezidentka pre hodnoty a transparentnosť, na vypočutí uviedla: „Iniciatíva bojuje za veci, ktoré sú v súčasnej verejnej diskusii aktuálne, a to zlepšenie životných podmienok zvierat v poľnohospodárstve a investície do udržateľného poľnohospodárstva. Toto sú platné ciele, ktoré si Európska komisia vo svojich politických ambíciách osvojila s cieľom navrhnúť spravodlivé, zdravé a ekologické stravovacie systémy. Tieto systémy boli predstavené v rámci stratégie Farm to Fork, prijatej v máji minulého roka.“

Stella Kyriakides, komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín, počas vypočutia povedala: „Podnikáme kroky k hmatateľným opatreniam, pretože ako som už opakovane uviedla, dobré životné podmienky zvierat a zdravie zvierat sú v našom programe veľmi vysoko.“ Dodala: „Veľmi dobre si uvedomujeme, že musíme urobiť viac a musíme sa usilovať o lepšie. A sme absolútne odhodlaní to urobiť. Európska občianska iniciatíva to včas pripomína. Je srdečným príkladom demokracie v tej najlepšej podobe.”

Janusz Wojciechowski, komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, na vypočutí uviedol, že dotácie EÚ a fondy na obnovu „sa čiastočne dajú použiť aj na postupné ukončenie chovu v klietkach a na implementáciu alternatívnych metód“ a dodal: „máte úplnú podporu Európskej komisie túto transformáciu uskutočniť. “

Ruud Zanders, spoluzakladateľ hydinárskej farmy s dobrými životnými podmienkami zvierat, Kipster, uviedol: „Vyrastal som na intenzívnej hydinárskej farme mojich rodičov, ktorá v roku 2007 skončila v bankrote. To ma prinútilo prehodnotiť spôsob výroby, ktorý sme používali. S firmou Kipster sme sa vydali cestou vytvorenia hydinárskej farmy, ktorá je najpriaznivejšia pre zvieratá, životné prostredie a ľudí na tejto planéte. Ukázalo sa, že to pre nás bolo zlatou baňou, keďže naše podnikanie je ziskové a aj škálovateľné. Nechceme len reagovať na požiadavky spotrebiteľov, ale aj predvídať zmeny a dokonca ísť vo svete príkladom toho, že lepšie spôsoby hospodárenia sú možné.

ZDIEĽAŤ ČLÁNOK

Kapry celé dni nehybne čakajú natlačené jeden na druhom v malej kadi na rušnej ulici, kde nepoznajú nič iné, len strach. Opakovane sa s nimi hrubo manipuluje a domov si odnášate kapra s bolestivými poraneniami po celom tele. V igelitovej taške sa dusí niekoľko desiatok minút. Takýto prevoz je pre kapra stresujúci boj o holý život. Voda vo vani je pre kapra príliš teplá na to, aby v nej vedel pokojne tráviť svoje posledné hodiny. Vo vode je navyše chlór, ktorý mu páli sliznice a žiabre. Kapor v domácich podmienkach často umiera pomaly a v bolestiach. Častou praktikou je utlčenie na smrť.  

Sliepky v klietkovom chove nemôžu robiť nič, čo je pre ne prirodzené a dôležité. Nemôžu sa kúpať v prachu a zbavovať sa tak parazitov, nemôžu si hľadať potravu a skúmať okolie, čím v prírode trávia väčšinu svojho času, a nemôžu si ani len stavať hniezda. Pre vaječný priemysel sú len strojmi na peniaze. Sliepka sa v takýchto podmienkach zakrátko doslova zblázni, čo následne vedie k početným konfliktom a kanibalizmu.

Každoročne trpí a zomiera na kožušinových farmách krutou a barbarskou smrťou 100 miliónov zvierat. Celý svoj život strávia v malej špinavej klietke a umierajú v plynových komorách, a neraz pri sťahovaní kože zaživa. Od kožušín sa však už odvracajú popredné módne značky, a čoraz viac krajín tento barbarský priemysel stavia mimo zákon. Na Slovensku sa nám to už podarilo v roku 2019. Nasledovalo Taliansko, Francúzsko, Estónsko a Írsko. Teraz je čas, aby sme ho zakázali v celej Európskej únii.