Hodnotenie politických strán

Ochrana zvierat vo volebných programoch politických strán v parlamentných voľbách 2020

Voľby do Národnej rady nás čakajú už tento víkend a je najvyšší čas pozrieť sa na to, ktoré strany nezabudli vo svojich programoch myslieť na zvieratá.

Tento rok združenie Humánny pokrok pripravilo hodnotenie programov politických strán kandidujúcich do NR SR v roku 2020. A ani tento rok ochrana zvierat nebola pre politické strany kľúčovou témou, avšak pokrok v tejto oblasti je citeľný. Viaceré strany zaujali jasné stanoviská v dôležitých témach a je vidno, že ochrana zvierat ako aj rozvoj udržateľného stravovania sa postupne stávajú politickými témami aj na Slovensku. Najlepšie programy z pohľadu zvierat tento rok priniesli strany PS/Spolu a SaS a aspoň okrajovo sa týmto témam venovali ďalšie štyri strany – Za ľudí, Sme rodina, SNS a KDH. Posledných päť strán v hodnotení – Smer-SD, OĽaNO, Most-Híd, Dobrá voľba,, MKS – sa témam nevenovalo vôbec. V nasledujúcich častiach si môžete preštudovať kompletné výsledky a stručné zhrnutie programov jednotlivých strán, ako aj detaily o tom, ako sme v hodnotení strán postupovali.

Výsledky hodnotenia

Ochrana zvierat vo volebných programoch

 

Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU

Najvyššie hodnotenie získala koalícia strán Progresívne Slovensko a SPOLU. Ich program obsahuje samostatnú časť venovanú ochrane zvierat, ktorá zahŕňa zákaz klietkového chovu, zvýšenie ochrany zvierat pri transportoch, či podpora chovov ktoré zohľadňujú aktuálne vedecké poznatky. V doplnkovej časti sa program zaoberá aj riešením problémov s množiarňami domácich zvierat, reguláciou chovu exotických zvierat. Strana taktiež poskytla odpovede v dotazníku, v ktorom vyjadrila podporu zákazu výroby foie gras, podporila zavedenie kamerových systémov na bitúnkoch, ako aj zavedenie aspoň jedného rastlinného jedla v školských jedálňach. Koalícia PS/Spolu tak pripravila z pohľadu zvierat najlepší program a vďaka tomu získala najvyšší podiel bodov: s 22 % sa tak ocitla na prvom mieste v hodnotení.

Sloboda a solidarita

SaS sa v programe venovala zavedeniu kamerových systémov na bitúnkoch, ako nástroja ochrany zvierat proti týraniu pri manipulácii a porážke, ako aj sprísneniu sankcií pri nedodržaní zabezpečenia pohody zvierat pri transportoch, obzvlášť v prípadoch, kedy dôjde k významnému poškodeniu zdravia zvieraťa. V doplnkovej časti sa venujú napríklad prísnejšej regulácii poľovníctva, postihovaniu množiteľov spoločenských zvierat, povinností obcí týkajúcich sa odchytu zvierat a karanténnych staníc, zavedenie kastračného programu pre psy a mačky, zvýšenie trestov za nelegálne zabitie zvierat, psie zápasy, či zavedenie ekopolície, ktorá by pomáhala riešiť aj prípady týrania zvierat. Strana SaS odpovede z dotazníka nedoručila.

Za ľudí

V rámci programu sa strana Za ľudí venovala podpory zmien v ochrane zvierat v chovoch z pohľadu ochrany pred tepelným stresom. V doplnkovej oblasti získala hodnotenie za plán zlepšiť životné podmienky kráv chovaných kvôli mlieku zavedením ochrany pred tepelným stresom a zabezpečením prístupu k temperovanej vode. Strana Za ľudí odpovede z dotazníka nedoručila.

Sme rodina

Strana Sme rodina sa ochrane zvierat v programe priamo nevenuje. Venuje sa v ňom však v časti podpory rozvoja vidieka zavedeniu uhlíkovej dane, ktorá je v oblasti stravovania považovaná za dôležitý nástroj znižovania uhlíkovej stopy živočíšnych výrobkov. Strana Sme rodina odpovede z dotazníka nedoručila.

Slovenská národá strana

SNS sa ochrane zvierat v programe priamo nevenuje. Body však získala za plán zaviesť farebné odlišovanie cenoviek potravín na základe ich uhlíkovej stopy a plán podpory potravín, ktoré najmenej zaťažujú životné prostredie.

Kresťansko-demokratické hnutie

KDH sa ochrane zvierat v programe priamo nevenuje. Zaväzuje sa však k podpore aktívneho rozvoja biohospodárstva, pod ktoré implicitne spadá aj podpora organických chovov sliepok chovaných kvôli produkcii vajec. Strana KDH odpovede z dotazníka nedoručila.

Ostatné hodnotené strany

Strany Smer-SD, OĽaNO, MOST-HÍD, Dobrá voľba a MKS sa ochrane zvierat vo svojich programoch nevenujú a nedoručili ani odpovede z dotazníka.

Ako sme postupovali pri hodnotení

V našom hodnotení sme sa zameriavali v prvom rade na programy politických strán a jasne naformulované plány, ktoré zlepšujú postavenie zvierat a chránia ich pred utrpením, pričom dôraz bol kladený na ochranu takzvaných hospodárskych zvierat, chovaných kvôli výrobe potravín. Do tejto oblasti spadajú aj opatrenia zamerané na zníženie spotreby živočíšnych výrobkov, či už v podobe podpory rozvoja rastlinného stravovania, alebo daňových a dotačných politík týkajúcich sa rastlinných a živočíšnych výrobkov. Dodatočné body mali strany možnosť získať odpoveďami v krátkom dotazníku, ktoré sa týkali rovnakej sady tém. Zameriavali sme sa na demokratické strany, ktorým prieskumy v čase hodnotenia dávali šance získať viac ako 3 % hlasov a ktorých aktivity nesmerujú k oslabovaniu demokratických inštitúcií a občianskej spoločnosti. Dotazník bol stranám distribuovaný emailom a nereagujúce strany dostali opakovanú šancu dodať potrebné údaje. Následne sme programy a získané dotazníkové odpovede posudzovali v týchto 11 oblastiach: 

 • zákaz klietkového chovu sliepok
 • zákaz klietkového chovu všetkých zvierat
 • zákaz výroby foie gras
 • regulácia transportov živých zvierat
 • zavedenie kamerových systémov na bitúnkoch
 • ochrana brojlerových kurčiat
 • zákaz predaja živých kaprov
 • zavedenie aspoň jedného rastlinného jedla v školských jedálňach
 • presmerovanie dotácií zo živočíšnej do rastlinnej výroby
 • zavedenie uhlíkovej dane na živočíšne potraviny s veľkou uhlíkovou stopou
 • a doplnková oblasť týkajúca sa ostatných tém, ako napríklad ochrany domácich zvierat. 

Pri jednotlivých opatreniach v programoch sme rozlišovali či sa jedná o čiastkové riešenie alebo plnohodnotné riešenie (napríklad sprísnená regulácia klietkového chovu by dostala polovičný počet bodov, ako zákaz klietkového chovu). Pri odpovediach z dotazníkov sa hodnotili informácie nad rámec programov s jednoznačným zámerom dosiahnuť pozitívnu zmenu v jednotlivých oblastiach. Následne bola jednotlivým oblastiam pridaná váha. 80 % hodnotenia tak pozostávalo z programov strán v hlavných 10 témach, 10 % z hodnotenia programov na základe doplnkových tém, a 10 % z odpovedí v dotazníkoch. Strany boli na záver rozdelené do troch kategórií: strany, ktoré nezískali ani jeden bod skončili v červenej kategórii; strany s najvyšším hodnotením (viac ako 15 % bodov) skončili v zelenej kategórii; a zvyšok strán sa ocitol v oranžovej kategórii, v ktorej strany získali 1-5 % bodov.

DAROVAŤ 2 % Z DANÍ

ZDIEĽAŤ ČLÁNOK

Kapry celé dni nehybne čakajú natlačené jeden na druhom v malej kadi na rušnej ulici, kde nepoznajú nič iné, len strach. Opakovane sa s nimi hrubo manipuluje a domov si odnášate kapra s bolestivými poraneniami po celom tele. V igelitovej taške sa dusí niekoľko desiatok minút. Takýto prevoz je pre kapra stresujúci boj o holý život. Voda vo vani je pre kapra príliš teplá na to, aby v nej vedel pokojne tráviť svoje posledné hodiny. Vo vode je navyše chlór, ktorý mu páli sliznice a žiabre. Kapor v domácich podmienkach často umiera pomaly a v bolestiach. Častou praktikou je utlčenie na smrť.  

Sliepky v klietkovom chove nemôžu robiť nič, čo je pre ne prirodzené a dôležité. Nemôžu sa kúpať v prachu a zbavovať sa tak parazitov, nemôžu si hľadať potravu a skúmať okolie, čím v prírode trávia väčšinu svojho času, a nemôžu si ani len stavať hniezda. Pre vaječný priemysel sú len strojmi na peniaze. Sliepka sa v takýchto podmienkach zakrátko doslova zblázni, čo následne vedie k početným konfliktom a kanibalizmu.

Každoročne trpí a zomiera na kožušinových farmách krutou a barbarskou smrťou 100 miliónov zvierat. Celý svoj život strávia v malej špinavej klietke a umierajú v plynových komorách, a neraz pri sťahovaní kože zaživa. Od kožušín sa však už odvracajú popredné módne značky, a čoraz viac krajín tento barbarský priemysel stavia mimo zákon. Na Slovensku sa nám to už podarilo v roku 2019. Nasledovalo Taliansko, Francúzsko, Estónsko a Írsko. Teraz je čas, aby sme ho zakázali v celej Európskej únii.