fbpx
kožušinový chov

Ochranári vyzvali ministra pôdohospodárstva, aby podporil ukončenie kožušinového chovu

Organizácia Humánny pokrok dnes mailom vyzvala ministra pôdohospodárstva, Samuela Vlčana, aby podporil zákaz kožušinového chovu v EÚ.

Organizácia na ochranu zvierat Humánny pokrok dnes mailom vyzvala nového ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Samuela Vlčana, aby na zasadnutí Rady pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo, ďalej len AGRIFISH, podporil iniciatívu Rakúska a Holandska ukončiť kožušinový chov v EÚ. Zasadnutie sa bude konať v dňoch 28.-29.6. 2021 a jeho súčasťou bude aj diskusia o kožušinovom chove v EÚ, ktorú otvoria Rakúsko a Holandsko. Cieľom týchto dvoch krajín je presadiť ukončenie kožušinového chovu v celej EÚ aj vzhľadom na riziko šírenia ochorenia COVID-19 na kožušinových farmách.

Spomínané dve krajiny otvárajú túto otázku, nakoľko v niektorých krajinách EÚ sa kožušinový chov tento rok opäť obnovil. Stalo sa tak napriek tomu, že sa jasne potvrdilo, že sa ochorenie COVID-19 na kožušinových farmách šíri a je veľkým rizikom pre zdravie ľudí a zvierat. Šírenie ochorenia na farmách pokračovalo aj v období, kedy boli na farmách držané iba zvieratá určené na reprodukciu.Takéto šírenie vírusu SARS-CoV-2 sa potvrdilo v Lotyšsku, Litve, Grécku a Španielsku. Aj z toho dôvodu pozastavili alebo ukončili v priebehu roka 2021 činnosť kožušinových fariem Dánsko, Švédsko a nakoniec aj Taliansko. No žiaľ v iných krajinách EÚ činnosť kožušinových fariem, aj napriek širokej škále argumentov na ich zastavenie, stále pokračuje. “ Kožušinový priemysel je krutým biznisom, ktorý iba kvôli prebytočným módnym doplnkom, človek nepotrebuje. Navyše ak okrem neprijateľných životných podmienok zvierat na farmách, ohrozuje aj verejné zdravie,” dodáva Martin Smrek z Humánneho pokroku.

Medzinárodné koalície Fur Free Alliance a Eurogroup for Animals, ktorých je Humánny pokrok členom, žiadajú od ministrov a ministeriek pôdohospodársva krajín EÚ, aby sa na zasadnutí AGRIFISH zasadili za to najlepšie a najbezpečnejšie riešenie otázky dobrých životných podmienok zvierat a šírenia vírusu SARS-CoV-2 z norkových fariem. Týmto riešením je okamžité ukončenie kožušinového chovu. Koalície FFA a Eurogroup for Animals dodávajú, že riešenia nastolené Európskou úniou sú okrem iného hradené z poplatkov občanov a občianok EÚ. Problematické je to z toho dôvodu, že väčšina ľudí v EÚ s kožušinovým chovom vôbec nesúhlasí.

 Z hľadiska dobrých životných podmienok zvierat na kožušinových farmách, ale aj z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 z fariem, zakázalo kožušinový chov už viac ako 14 krajín vrátane Slovenska. Slovensko schválilo zákaz kožušinového chovu v roku 2019 s platnosťou od roku 2020, kedy zanikla možnosť otvárať nové kožušinové farmy. Najneskôr od roku 2025 bude svoju činnosť musieť ukončiť aj posledná norková farma v Príbovciach pri Martine.

Iniciatívu za globálny zákaz kožušinového chovu, ktorú doteraz podporilo už takmer 15 000 ľudí zo Slovenska a takmer 600 000 ľudí na svete, môžu ľudia na Slovensku stále podporiť podpísaním petície na webovej stránke Humánneho pokroku.

ZDIEĽAŤ ČLÁNOK

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email