kožušinový chov

Ochranári vyzvali ministra pôdohospodárstva, aby podporil ukončenie kožušinového chovu

Organizácia Humánny pokrok dnes mailom vyzvala ministra pôdohospodárstva, Samuela Vlčana, aby podporil zákaz kožušinového chovu v EÚ.

Organizácia na ochranu zvierat Humánny pokrok dnes mailom vyzvala nového ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Samuela Vlčana, aby na zasadnutí Rady pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo, ďalej len AGRIFISH, podporil iniciatívu Rakúska a Holandska ukončiť kožušinový chov v EÚ. Zasadnutie sa bude konať v dňoch 28.-29.6. 2021 a jeho súčasťou bude aj diskusia o kožušinovom chove v EÚ, ktorú otvoria Rakúsko a Holandsko. Cieľom týchto dvoch krajín je presadiť ukončenie kožušinového chovu v celej EÚ aj vzhľadom na riziko šírenia ochorenia COVID-19 na kožušinových farmách.

Spomínané dve krajiny otvárajú túto otázku, nakoľko v niektorých krajinách EÚ sa kožušinový chov tento rok opäť obnovil. Stalo sa tak napriek tomu, že sa jasne potvrdilo, že sa ochorenie COVID-19 na kožušinových farmách šíri a je veľkým rizikom pre zdravie ľudí a zvierat. Šírenie ochorenia na farmách pokračovalo aj v období, kedy boli na farmách držané iba zvieratá určené na reprodukciu.Takéto šírenie vírusu SARS-CoV-2 sa potvrdilo v Lotyšsku, Litve, Grécku a Španielsku. Aj z toho dôvodu pozastavili alebo ukončili v priebehu roka 2021 činnosť kožušinových fariem Dánsko, Švédsko a nakoniec aj Taliansko. No žiaľ v iných krajinách EÚ činnosť kožušinových fariem, aj napriek širokej škále argumentov na ich zastavenie, stále pokračuje. “ Kožušinový priemysel je krutým biznisom, ktorý iba kvôli prebytočným módnym doplnkom, človek nepotrebuje. Navyše ak okrem neprijateľných životných podmienok zvierat na farmách, ohrozuje aj verejné zdravie,” dodáva Martin Smrek z Humánneho pokroku.

Medzinárodné koalície Fur Free Alliance a Eurogroup for Animals, ktorých je Humánny pokrok členom, žiadajú od ministrov a ministeriek pôdohospodársva krajín EÚ, aby sa na zasadnutí AGRIFISH zasadili za to najlepšie a najbezpečnejšie riešenie otázky dobrých životných podmienok zvierat a šírenia vírusu SARS-CoV-2 z norkových fariem. Týmto riešením je okamžité ukončenie kožušinového chovu. Koalície FFA a Eurogroup for Animals dodávajú, že riešenia nastolené Európskou úniou sú okrem iného hradené z poplatkov občanov a občianok EÚ. Problematické je to z toho dôvodu, že väčšina ľudí v EÚ s kožušinovým chovom vôbec nesúhlasí.

 Z hľadiska dobrých životných podmienok zvierat na kožušinových farmách, ale aj z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 z fariem, zakázalo kožušinový chov už viac ako 14 krajín vrátane Slovenska. Slovensko schválilo zákaz kožušinového chovu v roku 2019 s platnosťou od roku 2020, kedy zanikla možnosť otvárať nové kožušinové farmy. Najneskôr od roku 2025 bude svoju činnosť musieť ukončiť aj posledná norková farma v Príbovciach pri Martine.

Iniciatívu za globálny zákaz kožušinového chovu, ktorú doteraz podporilo už takmer 15 000 ľudí zo Slovenska a takmer 600 000 ľudí na svete, môžu ľudia na Slovensku stále podporiť podpísaním petície na webovej stránke Humánneho pokroku.

ZDIEĽAŤ ČLÁNOK