voľby 2023

Voľby 2023: Čo plánujú strany urobiť pre zvieratá?

Medzi množstvom rýchlo sa striedajúcich predvolebných tém boli témy ochrany zvierat a udržateľného rastlinného stravovania zatiaľ upozadené, preto sme sa rozhodli priniesť prehľad postojov politických strán pomocou analýzy volebných programov a odpovedí na otázky, ktoré sme stranám zaslali e-mailom. Stranám sme na základe analýzy priradili body, prepočítali na percentá a zostavili ich poradie.

Do analýzy boli zahrnuté tie politické strany a hnutia, ktoré v prieskumoch predvolebných preferencií renomovaných prieskumných agentúr Focus, MEDIAN SK, NMS a AKO získali v priebehu augusta a septembra 2023 minimálne 3 % (hranica pre zisk finančného príspevku od štátu). Ide o strany: Aliancia – Szövetség, Demokrati, Hlas-SD, Kresťanskodemokratické hnutie, koalíciu OĽaNO a priatelia,Kresťanská únia a Za ľudí, Progresívne Slovensko, Republika, Sloboda a solidarita, Sme rodina, SMER-SD a Slovenská národná strana. 

Analýza prebiehala v dvoch krokoch. V jednom bola každej strane e-mailom (vždy na niekoľko kontaktných adries) zaslaná sada 10 špecifických otázok vzťahujúcich sa k jednotlivým kľúčovým oblastiam ochrany zvierat a udržateľného stravovania:

  1. Podporí Vaša strana zákaz klietkového chovu sliepok na Slovensku?
  2. Podporí Vaša strana zákaz klietkového chovu sliepok, králikov, teliat, husí, kačíc, prasníc a prepelíc v celej EÚ?
  3. Podporí Vaša strana zákaz predaja živých kaprov na Slovensku?
  4. Podporí Vaša strana návrh na rozšírenie kompetencií eurokomisára/eurokomisárky pre zdravie a bezpečnosť potravín o agendu dobrých životných podmienok zvierat?
  5. Podporí Vaša strana zákaz kožušinových fariem a dovoz kožušinových výrobkov z tretích krajín na celom území EÚ?
  6. Podporí Vaša strana zákaz mletia a splyňovania jednodňových kohútikov vo vaječnom priemysle?
  7. Podporí Vaša strana reguláciu transportu živých zvierat, ktorá zahŕňa zákaz vývozu mimo územia EÚ a obmedzenie doby transportu?
  8. Podporí Vaša strana zákaz násilného výkrmu husí a kačíc za účelom produkcie Foie Gras v celej EÚ?
  9. Podporí Vaša strana zavedenie aspoň jednej možnosti rastlinného jedla denne do jedálnička v školských jedálňach na základných a stredných školách?
  10. Podporí Vaša strana úpravu výšky sadzby DPH tak, aby bola táto sadzba rovnaká pre živočíšne potraviny a ich rastlinné alternatívy (napríklad tofu či rastlinné alternatívy mliek alebo  jogurtov)?

Strany dostali na odpovedanie čas 9 dní. Získané odpovede boli následne posudzované na základe vyjadreného postoja strany k danej otázke a hodnotené dvomi bodmi v prípade jasne vyjadrenej podpory a jedným bodom v prípade nejednoznačnej podpory. Ak strana prostredníctvom odpovede na otázku vyjadrila zamietavý postoj k opatreniu alebo poskytla len nekonkrétnu odpoveď, získala nula bodov. Celkovo tak mohli strany v tejto fáze získať 20 bodov. Ak strana odpovede nedoručila, získala v celkovom hodnotení nula bodov. Keďže strany OĽANO a priatelia, Kresťanská únia a Za ľudí tvoria predvolebnú koalíciu, výsledné hodnotenie je v tomto prípade určené podielom zastúpenia jednotlivých strán na spoločnej kandidátnej listine. Najvyššie hodnotenie v tejto časti, ktorá analyzovala odpovede na otázky, získala strana Demokrati, ktorá odpovedala kladne na všetky otázky. Nasledovala strana Progresívne Slovensko, ktorá kladne odpovedala takmer na všetky otázky, avšak s výnimkou tej poslednej. Na treťom mieste sa v dotazníku zaradila strana Sme rodina, nasledovaná koalíciou OĽANO a priatelia, Kresťanská únia a Za ľudí. Za nimi sa umiestnili strany SaS a KDH. Keďže strany Aliancia Szövetség, Hlas – Sociálna demokracia, Republika, Smer – SD a SNS svoje odpovede nezaslali, dostali hodnotenie 0 % a v tejto časti za zaradili na koniec.

Súčasťou hodnotenia predvolebných sľubov boli aj plánované opatrenia, ktoré strany deklarovali vo svojich verejne dostupných predvolebných programoch, a to 21. 9., v čase spracúvania analýzy. Na začiatku bolo stanovených desať oblastí ochrany zvierat (zodpovedajúcich otázkam zaslaným e-mailom), ktoré sú z pohľadu horizontu najbližších rokov najpálčivejšie a majú potenciál priniesť najväčšiu zmenu pre tzv. hospodárske zvieratá. V tejto fáze analýzy bola v každom z verejne dostupných programov politických strán identifikovaná prítomnosť sľubu/opatrenia vzťahujúceho sa k jednotlivým oblastiam ochrany zvierat. V prípade, že sa v programe danej strany nachádzala zmienka o konkrétnych opatreniach v danej oblasti, získala strana 2 body, pri všeobecnej zmienke strana získala 1 bod. Ak sa v programe žiadna zmienka nenachádzala, strana získala nula bodov. Výsledné hodnotenie OĽANO a priatelia, Kresťanská únia a Za ľudí je tu tiež určené podielom zastúpenia jednotlivých strán na spoločnej kandidátnej listine.Celkovo mohli kandidujúce strany v tejto fáze získať 20 bodov, pričom najvyššie hodnotenie volebných programov dosiahla koalícia strán Oľano a priatelia, Kresťanská únia a Za ľudí spolu so stranou Progresívne Slovensko, nasledované stranou Demokrati a potom KDH. Body za oba kroky spracúvania analýzy sú uvedené v nasledujúcej tabuľke, v ktorej pri jednotlivých stranách stĺpec P znázorňuje body pridelené za program a stĺpec D body pridelené za otázky v dotazníku:

Body za obe fázy sme následne sčítali, prepočítali na percentá a zostavili poradie, ktoré je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Najvyššie celkové hodnotenie (55 %) dosiahla strana Demokrati, druhé najvyššie hodnotenie získala strana Progresívne Slovensko (53 %). Tretie najvyššie skóre získala strana Sme rodina (28 %), nasledovaná koalíciou strán OĽANO, Za ľudí a Kresťanská únia (25 %), Sloboda a solidarita (10 %) a KDH (8 %). Strany Aliancia, Hlas, Republika, SMER – SD ani Slovenská národná strana na otázky neodpovedali a keďže sa vo svojich volebných programoch ochrane zvierat ani udržateľnému rastlinnému stravovaniu vôbec nevenujú, tieto strany dostali nulové hodnotenie.

ZDIEĽAŤ ČLÁNOK

Kapry celé dni nehybne čakajú natlačené jeden na druhom v malej kadi na rušnej ulici, kde nepoznajú nič iné, len strach. Opakovane sa s nimi hrubo manipuluje a domov si odnášate kapra s bolestivými poraneniami po celom tele. V igelitovej taške sa dusí niekoľko desiatok minút. Takýto prevoz je pre kapra stresujúci boj o holý život. Voda vo vani je pre kapra príliš teplá na to, aby v nej vedel pokojne tráviť svoje posledné hodiny. Vo vode je navyše chlór, ktorý mu páli sliznice a žiabre. Kapor v domácich podmienkach často umiera pomaly a v bolestiach. Častou praktikou je utlčenie na smrť.  

Sliepky v klietkovom chove nemôžu robiť nič, čo je pre ne prirodzené a dôležité. Nemôžu sa kúpať v prachu a zbavovať sa tak parazitov, nemôžu si hľadať potravu a skúmať okolie, čím v prírode trávia väčšinu svojho času, a nemôžu si ani len stavať hniezda. Pre vaječný priemysel sú len strojmi na peniaze. Sliepka sa v takýchto podmienkach zakrátko doslova zblázni, čo následne vedie k početným konfliktom a kanibalizmu.

Každoročne trpí a zomiera na kožušinových farmách krutou a barbarskou smrťou 100 miliónov zvierat. Celý svoj život strávia v malej špinavej klietke a umierajú v plynových komorách, a neraz pri sťahovaní kože zaživa. Od kožušín sa však už odvracajú popredné módne značky, a čoraz viac krajín tento barbarský priemysel stavia mimo zákon. Na Slovensku sa nám to už podarilo v roku 2019. Nasledovalo Taliansko, Francúzsko, Estónsko a Írsko. Teraz je čas, aby sme ho zakázali v celej Európskej únii.