Koniec doby klietkovej

Výzva na podporu zákazu klietok výkonnému podpredsedovi EK

Ochranárske organizácie vyzvali výkonného podpredsedu Dombrovskisa, aby zákaz klietok podporil.

Až 170 zvieracoprávnych a environmentálnych organizácií vrátane Slobody zvierat a Humánneho pokroku žiada výkonného podpredsedu Dombrovskisa, aby iniciatívu Koniec doby klietkovej v rámci prípravy rozhodnutia Európskej komisie podporil. Tým sa zabezpečí, že z krajín mimo Európskej únie sa budú dovážať iba výrobky z bezklietkového chovu. S cieľom povzbudiť Dombrovskisa, aby iniciatívu podporil, začali organizácie svojich priaznivcov vyzývať, aby sledovali a zdieľali film Materstvo a kontaktovali výkonného podpredsedu. 

Uvedenie tohto nového filmu, ktorý predstavuje život prasníc v intenzívnych chovoch v celej EÚ, prichádza v kľúčovom okamihu pre iniciatívu Koniec doby klietkovej  a to po verejnom vypočutí v Európskom parlamente. Na vypočutí, ktoré sa konalo 15. apríla, sa iniciatíva stretla s obrovskou podporou poslancov a poslankýň Európskeho parlamentu.

Krátky film dala vyhotoviť ochranárska organizácia Compassion in World Farming. Film vytvorili holandská filmárka Eline Helena Schellekens a redaktorka Kate Morgan. Video, ktoré bolo zverejnené tento mesiac a oslavuje Deň matiek, zdôrazňuje krutosť klietok. Toto obdobie je pre európsku občiansku iniciatívu Koniec doby klietkovej rozhodujúce.

Film Materstvo ukazuje, ako väčšina prasníc v EÚ prežije svoje materstvo. Dehonestujú sa z vysoko vnímavých zvierat na produkčné jednotky v klietkach,“ hovorí Olga Kikou, zástupkyňa organizácie Compassion in World Farming za EÚ kampane. „Európska komisia, vrátane výkonného podpredsedu Dombrovskisa, nemôže urgentnú potrebu postupného ukončenia klietkových chovov v EÚ a potrebu zabezpečenia rovnakých štandardov dobrých životných podmienok zvierat pri dovoze mäsa, mliečnych výrobkov a vajec do EÚ ignorovať. Teraz je na rade Európska komisia, aby sa zaviazala dobu klietkovú ukončiť.

Drvivá väčšina prasníc v európskych chovoch strávi takmer polovicu každého roka v klietke, kde sa nemôžu ani otočiť. Väznené sú v čase oplodnenia, pôrodu i starostlivosti o mláďatá. Namiesto hniezda zo slamy ležia na holom betóne a od mláďat ich oddeľujú mreže. Táto prax je v rozpore s článkom 13, Zmluvy o fungovaní EÚ: „Pri formulovaní a vykonávaní politiky Únie v oblasti poľnohospodárstva, rybného hospodárstva, dopravy, vnútorného trhu (…), berie Únia a členské štáty maximálny ohľad na požiadavky blaha zvierat ako cítiacich bytostí.“ Je najvyšší čas klietky zakázať,“ hovorí Silvia Čaňová zo Slobody zvierat.

Na to, aby sme mohli zabezpečiť dobré životné podmienky zvierat v chovoch, je nielen potrebné zakázať klietkový chov v celej EÚ. Rovnako nevyhnutné je aj obmedziť dovoz potravín, ktoré nespĺňajú základné kritéria ochrany zvierat pred krutosťou, akú klietkový chov predstavuje. Takto budeme vedieť zabezpečiť, že vyššie štandardy ochrany zvierat v EÚ nebude možné podkopávať dovozom výrobkov s nižšími štandardmi z tretích krajín,” dodáva Martin Smrek z organizácie Humánny pokrok.


Európska občianska iniciatíva Koniec doby klietkovej bola spustená 11. septembra 2018 a uzavretá presne o rok neskôr. Vďaka 1,4 miliónom overených podpisov od občanov a občianok z celej EÚ sa stala prvou úspešnou iniciatívou v oblasti dobrých životných podmienok hospodárskych zvierat.

Film Materstvo je na sledovanie k dispozícii na webovej stránke Humánneho pokroku alebo na Facebooku Slobody zvierat.

ZDIEĽAŤ ČLÁNOK