Výzva ministrovi pôdohospodárstva na zatvorenie kožušinových fariem v EÚ

TLAČOVÁ SPRÁVA NA STIAHNUTIE

Ochranárska organizácia vyzvala Jána Mičovského konať v otázke šírenia SARS-CoV-2 na kožušinových farmách.

7.januára v Bratislave: Organizácia na ochranu zvierat Humánny pokrok dnes v otvorenom liste vyzvala ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jána Mičovského, aby na najbližšom zasadnutí Rady pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo presadzoval v rámci Európskej komisie preventívne núdzové opatrenia a spoločný prístup EÚ k ochoreniu COVID-19 v chove na norkových farmách. Prítomnosť, šírenie a genetická mutácia vírusu SARS-CoV-2 sa totiž na kožušinových farmách stali problémom celej EÚ.

Ochorenie COVID-19 zasiahlo viac ako 370 norkových fariem v minimálne deviatich členských krajinách. Prvé prípady ochorenia SARS-CoV-2 na norkových farmách boli identifikované v Holandsku v apríli 2020. Ohniská koronavírusu boli v nasledujúcich mesiacoch odhalené na stovkách norkových fariem nielen v Holandsku, ale aj v Dánsku, Švédsku, Grécku, Španielsku, Taliansku, Francúzsku a najnovšie boli nové infekcie zistené na farmách v Poľsku a Litve. Norky sú totiž veľmi náchylné na koronavírus. Najnovšie vedecké štúdie ukazujú, že norky americké a psíky medvedíkovité, môžu pôsobiť ako rezervoár vírusu SARS-CoV-2. Je preto zrejmé, že chov noriek – a s najväčšou pravdepodobnosťou aj chov psíkov medvedíkovitých – vytvára potencionálny rezervoár pre SARS-CoV-2 a budúce kmene koronavírusu. „Zlé hygienické podmienky fariem, genetická podobnosť týchto zvierat a ich znížená imunita vytvárajú skvelé prostredie pre šírenie tohto ochorenia, ktoré je pandemickou časovanou bombou,“ dodáva Martin Smrek z Humánneho pokroku.

Aj keď EÚ vyvinula isté kroky, aby prekonala bezprostrednú zdravotnú krízu, táto dôležitá otázka zatiaľ nedostala na úrovni EÚ účinnú a spoločnú odpoveď. Z toho dôvodu žiadajú ochranárske organizácie z celého sveta zlúčené v koalíciách Fur Free Alliance a Eurogroup for Animals, aby EÚ aspoň dočasne pozastavilachov a množenie noriek na všetkých farmách a vnútroštátny aj medzinárodný transport živých noriek a ich kožušín v rámci, ale aj mimo Európskej únie. Ideálnym riešením by z dôvodu neprijateľných životných podmienok zvierat a budúcich potenciálnych rizík pre verejné zdravie bolo trvalé zatvorenie všetkých kožušinových fariem na svete. „Členské štáty EÚ by v danej veci mali bezodkladne konať a uzavrieť všetky kožušinové farmy vo svete nadobro, čím je možné chrániť zdravie ľudí a ušetriť utrpenie miliónov kožušinových zvierat“ dodáva Martina Kamenská z Humánneho pokroku.

Už 20 krajín vo svete sa pridalo k zákazu kožušinového chovu alebo je na ceste k nemu. Slovensko je 14.krajinou, ktorá tak urobila. Kampaň za zákaz kožušinového chovu na Slovensku, ktorú spustila organizácia Humánny pokrok, podpísalo 77 000 ľudí a ďalších 25 000 v petícii Slobody zvierat. Kožušinový chov sa na Slovensku následne zakázal v roku 2019 s účinnosťou od roku 2021. Poslednú existujúcu norkovú farmu v Príbovciach pri Martine musia zatvoriť až v roku 2025. Na kožušinových farmách vo svete ale stále ročne zomiera 100 miliónov zvierat. Podpísaním petície Stop smrtiacim kožušinám môžu ľudia podporiť globálny zákaz kožušinového chovu a žiadať tak jeho koniec.

ZDIEĽAŤ ČLÁNOK